Kulturnämnden protokoll 2020-05-18, justerat

Sammanträdesdatum: 2020-05-18

Justeringsdatum: 2020-05-28

Anslagsdatum: 2020-06-01

Anslaget är publicerat till och med: 2020-06-23

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Kommunstyrelseförvaltningen Ringgatan.32 Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!