Landsbygdsnämndens protokoll 2020-05-27, justerat

Sammanträdesdatum: 2020-05-27

Justeringsdatum: 2020-05-28

Anslagsdatum: 2020-05-30

Anslaget är publicerat till och med: 2020-06-21

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Kommunstyrelseförvaltningen, Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 30 maj 2020
Publicerad: 30 maj 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?