Vårdboendenämndens protokoll 2020-05-19, justerat

Sammanträdesdatum: 2020-05-19

Justeringsdatum: 2020-05-26

Anslagsdatum: 2020-05-28

Anslaget är publicerat till och med: 2020-06-19

Protokollet i original finns tillgängligt hos:Kommunstyrelsen, Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 28 maj 2020
Publicerad: 28 maj 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?