Socialnämndens protokoll 2020-05-19, justerat

Sammanträdesdatum: 2020-05-25

Justeringsdatum: 2020-05-25

Anslagsdatum: 2020-05-27

Anslaget är publicerat till och med: 2020-06-18

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Kommunstyrelseförvaltningen, Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 27 maj 2020
Publicerad: 27 maj 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?