Krisledningsutskottets protokoll 2020-05-15, justerat

Sammanträdesdatum: 2020-05-15

Justeringsdatum: 2020-05-25

Anslagsdatum: 2020-05-26

Anslaget är publicerat till och med: 2020-06-17

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset, Drottninggatan 9, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 26 maj 2020
Publicerad: 26 maj 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?