Gymnasienämndens protokoll 2020-05-18, justerat

Sammanträdesdatum: 2020-05-18

Justeringsdatum: 2020-05-20

Anslagsdatum: 2020-05-22

Anslaget är publicerat till och med: 2020-05-13

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Kommunstyrelseförvaltningen, Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 22 maj 2020
Publicerad: 22 maj 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?