Socialnämndens sekretessprotokoll 2020-05-19, justerat

Sammanträdesdatum: 2020-05-19

Justeringsdatum: 2020-05-19

Anslagsdatum: 2020-05-21

Anslaget är publicerat till och med: 2020-06-12

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Kommunstyrelseförvaltningen, Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 21 maj 2020
Publicerad: 21 maj 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?