Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-05, justerat

Sammanträdesdatum: 2020-05-05

Justeringsdatum: 2020-05-18

Anslagsdatum: 2020-05-20

Anslaget är publicerat till och med: 2020-06-11

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset, Drottninggatan 9, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Publicerad: 20 maj 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?