Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-24, justerat

Sammanträdesdatum: 2020-03-24

Justeringsdatum: 2020-05-15

Anslagsdatum: 2020-0518

Anslaget är publicerat till och med: 2020-

Protokollet i original finns tillgängligt hos: Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset, Drottninggatan 9, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 18 maj 2020
Publicerad: 18 maj 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?