Gymnasienämndens protokoll 2019-01-25, justerat

Sammanträdesdatum: 2019-01-25

Justeringsdatum: 2019-01-25

Anslagsdatum: 2019-01-30

Anslaget är publicerat till och med: 2019-02-23

Protokollet i original finns tillgängligt hos: Kommunstyrelseförvaltningen, Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 31 januari 2019
Publicerad: 31 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?