Samordningsförbundet; Finsam Lekeberg och Örebros protokoll 2019-01-22, justerat

Sammanträdesdatum: 2019-01-22

Justeringsdatum: 2019-01-24

Anslagsdatum: 2019-01-30

Anslaget är publicerat till och med: 2019-03-21

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Finsam Lekeberg och Örebro

Klostergatan 23

703 61 Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 22 mars 2019
Publicerad: 30 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?