Detaljplan på samråd – Olaus Petri 3:232 (Hjortstorpsplan)

Den här detaljplanen är nu ute på samråd. Samrådet syftar till att informera om pågående planarbete samt att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Ärendenummer

Bn 423/2021.

Samrådstid

20 juni–31 augusti 2022.

Planområde

Planområdet ligger i Norrby, norr om centrala Örebro.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

Synpunkter

Lämna synpunkter senast 31 augusti 2022.

Mer information

På sidan Detaljplan för fastigheten Olaus Petri 3:232 (Hjortstorpsplan) finns mer information om bland annat detaljplanens syfte och hur du kan lämna synpunkter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!