Detaljplan på samråd – Förslag till upphävande av tomtindelningsbestämmelser (1880K-L376/TI1) för fastigheterna Vindflöjeln 2-3, Västhaga

Den här detaljplanen är nu ute på samråd. Samrådet syftar till att informera om pågående planarbete samt att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Ärendenummer

Bn 172/2022.

Samrådstid

10 juni–17 juli 2022.

Planområde

Planområdet ligger i Västhaga, väster om centrala Örebro.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

Synpunkter

Lämna synpunkter senast 17 juli 2022.

Mer information

På sidan Förslag till upphävande av tomtindelningsbestämmelser (1880K-L376/TI1) för fastigheterna Vindflöjeln 2-3, Västhaga finns mer information om bland annat detaljplanens syfte och hur du kan lämna synpunkter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!