Detaljplan på samråd – del av Olaus Petri 3:7 m.fl., Tegnérlunden

Den här detaljplanen är nu ute på samråd. Samrådet syftar till att informera om pågående planarbete samt att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Ärendenummer

Bn 154/2020.

Samrådstid

15 november–13 december 2021.

Planområde

Planområdet omfattar del av Västra Nobelgatan söder om Tegnérlundsparken.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

Synpunkter

Lämna synpunkter senast 13 december 2021.

Mer information

På sidan Detaljplan för del av Olaus Petri 3:7 m.fl., Tegnérlunden finns mer information om bland annat detaljplanens syfte och hur du kan lämna synpunkter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!