Detaljplan på samråd – Ändring av detaljplan för VINTERSTADION Nikolai 3:15 (1880-P515) för del av fastigheten Vinterstadion 2 m.fl.

Den här detaljplanen är nu ute på samråd. Samrådet syftar till att informera om pågående planarbete samt att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Ärendenummer

Bn 51/2021

Samrådstid

8 juni– 27 augusti 2021

Planområde

Eyraområdet.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ja, se planbeskrivning.

Antas detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan?

Nej. Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Lämna synpunkter senast 27 augusti

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:

Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka dina synpunkter via mejl, stadsbyggnad@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 27 augusti 2021 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

  • detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 51/2021
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Mer information

Här finns mer information och samtliga handlingar.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!