Detaljplan på samråd – Råberga 3:2 m.fl. med tillhörande strategisk miljöbedömning

Den här detaljplanen är nu ute på samråd. Samrådet syftar till att informera om pågående planarbete samt att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Ärendenummer

Bn 114/2019

Samrådstid

30 november 2020–25 januari 2021.

Utställningsplatser

Planområde

Planområdet ligger vid Örebro flygplats.

Överensstämmelse med översiktsplanen

Nej, se planbeskrivning.

Lämna synpunkter senast 25 januari 2021

Synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligt till:

Senast 25 januari 2021 ska synpunkterna ha kommit in. Namn och adress textas tydligt.

Mer information

Här finns mer information och samtliga handlingar.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!