Detaljplan på samråd – Målaren 17 m.fl.

Den här detaljplanen är nu ute på samråd. Samrådet syftar till att informera om pågående planarbete samt att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Ärendenummer

Bn 371/2017

Samrådstid

30 november 2020–25 januari 2021.

Utställningsplatser

Planområde

Planområdet ligger i Örnsro, centrala Örebro.

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ja, se planbeskrivning.

Lämna synpunkter senast 25 januari 2021

Synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligt till:

Senast 25 januari 2021 ska synpunkterna ha kommit in. Namn och adress textas tydligt.

Mer information

Här finns mer information och samtliga handlingar.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!