Detaljplan på samråd – för fastigheten Gräshoppan 1-8

Den här detaljplanen är nu ute på samråd. Samrådet syftar till att informera om pågående planarbete samt att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Ärendenummer

Bn 136/2020

Samrådstid

3 november - 16 december 2020

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger i Adolfsberg.

Lämna synpunkter senast 16 december

Synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligt till:

Senast 16 december 2020 ska synpunkterna ha kommit in. Namn och adress textas tydligt.

Mer information

Här finns mer information och samtliga handlingar.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!