Detaljplan på samråd – Olaus Petri 3:84 m.fl.

Den här detaljplanen är nu ute på samråd. Samrådet syftar till att informera om pågående planarbete samt att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Ärendenummer

Bn 321/2019

Samrådstid

5 oktober–13 november

Utställningsplatser

Planområde

Planområdet ligger i Bettorp, norr om centrala Örebro.

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ja, se planbeskrivning.

Lämna synpunkter senast 13 november

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:

Senast 13 november 2020 ska synpunkterna ha kommit in. Namn och adress textas tydligt.

Mer information

Här finns mer information och samtliga handlingar.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2020
Publicerad: 4 oktober 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!