Frånkoppling av el

I vinter finns det en viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige. Vid elbrist kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal elanvändare under ett par timmar, för att förhindra ett större avbrott. Frånkoppling av elen kan ses som ett kontrollerat kortare strömavbrott.

Höglasttimmar

Höglasttimmar är de timmar på dygnet som förbrukningen av el är som högst och risken för elbrist är störst. De tiderna är det extra bra att minska sin elförbrukning.

Svenska kraftnät har fastställt höglasttimmarna för perioden 1 december 2022 till 31 mars 2023 till följande dagar och tider:

  • måndag–fredag kl. 8–11
  • måndag–fredag kl. 16–19.

Kommunens beredskap

Örebro kommun följer myndigheternas analyser och bedömningar av läget. Risken för kortsiktig elbrist har ökat, men från en låg risk. Örebro kommun har sedan tidigare arbetat med prioritering av samhällsviktig verksamhet inom ramen för arbetet med Styrel, en metod för styrning av el till prioriterade elanvändare.

Alla förvaltningar ska ha en beredskap för olika händelser, inklusive elavbrott, och ha ansvar för att säkerställa att de klarar konsekvenserna av ett elavbrott i sin verksamhet.

Styrel – prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Styrel är en planeringsprocess för att samhället kontrollerat ska kunna prioritera elförsörjning till samhällsviktiga verksamheter och tillfälligt koppla från delar av elnätet vid behov.

De elanvändare som prioriteras vid frånkoppling ska ha betydelse för liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning, industrier, teleoperatörer och IT-leverantörer.

Prioriteringslistan är känslig information som är belagd med sekretess. Men samhällskritisk verksamhet prioriteras alltid framför enskilda hushåll.

Energimyndighetens information om styrel.

Svenska kraftnät beslutar om frånkoppling

Det är Svenska kraftnät som beslutar om frånkoppling av elen. Om det blir aktuellt kommer de peka ut i vilket geografiskt område det behöver göras en frånkoppling, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. De ger sedan order till utvalda elnätsbolag att genomföra frånkopplingen, i största möjliga mån utifrån kommunernas prioriteringsordning.

Om frånkoppling sker gäller det några timmar, Svenska kraftnät kan dock inte idag säga exakt hur lång en frånkoppling kan vara.

Svenska kraftnäts information om hur frånkoppling funkar om elen inte räcker till.

Minska risken för frånkoppling

Vi kan alla minska risken för frånkoppling genom att förbruka mindre el.

På sidan Tillsammans minskar vi elanvändningen kan du läsa om vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska elanvändningen.

Mer information

Information om energiläget i Sverige, krisinformation.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?