Tillsammans minskar vi elanvändningen

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd, med höga elpriser och risk för elbrist i vinter. Energimyndigheten uppmanar nu alla, både privatpersoner och företag, att hjälpa till att minska elanvändningen, något som Örebro kommun naturligtvis stödjer.

Innehåll på sidan

Om elen inte räcker till

Vid elbrist kan det bli aktuellt att tillfälligt koppla bort elen för ett begränsat antal elanvändare.

Vad gör Örebro kommun för att minska elförbrukningen?

Kommunens förvaltningar och bolag har på uppdrag av kommundirektören tagit fram förslag för att minska elförbrukningen. En samlad bedömning har gjorts där förslagen har vägts mot andra parametrar som till exempel genomförbarhet samt folkhälsa och trygghet.

Kommunen har beslutat följande:

 • Vinterljus och julbelysning ska tändas tidigast vid skymning. Tidsperioden minskas till 25 november till 31 januari. Föregående år var tidsperioden 1 november till 28 februari.
 • Ljusinstallationen Magic Forest kommer att finnas kvar, men tiden den är tänd kommer att minska.
 • De kommunala bad- och idrottsanläggningarna ska se över möjligheter till en restriktiv användning av bubbelpooler och bastuaggregat. Läs hur baden sparar el på respektive bad-sida:
 • Starta en dialog med fastighetsägarna med inriktning att sänka med 1 grad alternativt nattsänkning av temperaturen i kommunens administrativa lokaler.
 • Futurum fastigheter ska tillsammans med måltidsorganisationen inklusive förskolorna se över möjligheterna att minska energianvändningen.
 • Minska energianvändningen i vakanta lokaler.
 • Arbetet med att byta gatubelysning till LED-belysning ska fortsätta.
 • Alla kommunens medarbetare har fått råd om hur de kan bidra till minskad elanvändning, bland annat att stänga av datorer och belysning när man går för dagen.

Örebro kommun fortsätter att utvärdera hur åtgärderna påverkar energianvändningen och följer upp effekterna. Fler beslut kan komma efterhand. Listan ovan uppdateras löpande.

Kommunala bostadsbolags åtgärder

Det här kan du göra för att bidra till minskad elförbrukning

Det finns mycket du kan göra för att energieffektivisera och minska din elanvändning. Här är några exempel:

 • Ett enkelt sätt att minska elförbrukningen är att inte låta belysning vara på när det inte är nödvändigt. Att dra ur mobilladdaren ur kontakten, stänga av datorer och släcka belysningen när du går för dagen är rutiner som bidrar till minskad energiförbrukning.
 • Du kan minska din energi­användning för uppvärmning med ungefär fem procent om du sänker inomhus­temperaturen med en grad. Se till att du inte ställer möbler i vägen för elementen och termostaterna.
 • Ta en kortare dusch, än du brukar. Halverar du din duschtid så halverar du också el- och vatten­förbrukningen.

Fler tips för dig som är privatperson

Tips på olika sätt att spara energi hemma, sidan Energi hemma.

Så här kan du minska din vattenförbrukning, sidan Vattnet i vardagen.

Guide för dig som vill energieffektivisera hemma, energimyndigheten.se.

Fler tips för dig som är företagare

Guide för dig som vill energieffektivisera ditt företag, energimyndigheten.se.

Har du beredskap för strömavbrott?

Du som individ har ett ansvar att förbereda dig inför eventuella kriser och vara beredd på att klara dig själv under början av en händelse som drabbar elförsörjningen.

Läs mer om beredskap i hemmet på sidan Krisberedskap.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för strömavbrott på krisinformation.se.

Vill du ha personlig rådgivning?

Budget- och skuldrådgivning

De höjda elpriserna påverkar många människors privatekonomi. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig att ta kontroll över din ekonomi.

Mer information om budget- och skuldrådgivning.

Energi- och klimatrådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig med svar på frågor om alltifrån hur du kan minska din energiförbrukning till installation av solel och elbilsladdning.

Mer information om energi- och klimatrådgivning.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se