Så här begränsar vi smittspridning inom Vård och omsorg

Inom Vård och omsorg följer vi mycket noga de riktlinjer som Folkhälso­myndigheten samt Smittskydd och Vårdhygien på Region Örebro län ger oss kring coronaviruset.

Vi använder munskydd/visir i all nära vård och mellan personal där avstånd inte är möjligt

Från och med den 11 juli 2022 återgår vi till att använda munskydd/visir i all nära vård och mellan personal där avstånd inte är möjligt.

Detta gör vi för att minska risken att smitta de äldre när smittan nu ökar i samhället men även för att minska risken för att smitta medarbetare då vi har problem att klara hög frånvaro nu i semestertider.

Vi provtar de vi stöttar vid symtom

Vi har ett nära samarbete med Region Örebro län och provtar alltid vid misstanke om smitta. Vi använder skyddsutrustning tills vi har fått provsvar som visar att det inte är fråga om covid-19.

Vi agerar direkt vid misstanke om och bekräftad smitta

Vid misstanke om och vid bekräftad covid-19 använder vi skyddsutrustning för att inte sprida smitta. Det gör vi i enlighet med både nationella och regionala riktlinjer.

Så fort vi misstänker smitta på en avdelning på ett vård- och omsorgsboende isoleras den avdelningen. Alla personer på avdelningen är då i sina rum och vi begränsar antalet vårdpersonal på avdelningen så mycket som det går.

När vi misstänker smitta hos någon som får stöd av hemvården ser vi omedelbart till att alla som stöttar personen vet detta och har med sig rätt skyddsutrustning.

Medarbetare med symtom stannar hemma och testas

Vi är mycket noga med att ingen ska jobba med symtom (feber, hosta, halsont, huvudvärk, snuva) och kontrollerar detta varje dag. Samtidigt behöver vi ha alla medarbetare som är friska på plats.

Information på teckenspråk

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?