Information med anledning av coronaviruset – vistelseförbud

För att begränsa risk för smittspridning av covid-19 har regeringen gett kommunerna möjlighet att förbjuda allmänheten att vistas på vissa platser. Det kan till exempel gälla en park eller en badplats. ​Just nu finns inget beslut om vistelseförbud i Örebro kommun.

Kommunen har sedan den 11 mars haft möjligheten, utifrån covid-19-lagens begränsningsförordning, att förbjuda allmänheten att vistas på vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel.

Den som bryter mot ett förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser riskerar böter.

Kommunstyrelsen beslutar

Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om vistelseförbud i Örebro kommun. Innan ett beslut tas behöver samråd ske med smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.

Beslutet ska gälla en tydligt avgränsad plats under en begränsad tid, som längst två veckor.

Om ett beslut tas om vistelseförbud kommer information finnas på den här sidan (orebro.se/vistelseforbud) samt på skyltar vid aktuell plats.

Platser som inte omfattas

Platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, till exempel köpcentrum och bibliotek, omfattas inte av begränsningsförordningen. Inte heller platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, till exempel gågator och bilvägar, fartyg och andra färdmedel.

Mer information

På Sveriges kommuner och regioners webbplats finns mer information om kommuners rätt att förbjuda vistelse på vissa platser.

På orebro.se/coronavirus finns mer information om vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smittspridningen.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!