Information med anledning av coronaviruset – för dig som är senior eller anhörig

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer som är 70 år och äldre att begränsa sina fysiska kontakter. Örebro kommun, i samverkan med det civila samhället, erbjuder olika former av stöd och information till dig som är senior.

Personer över 70 år bör begränsa sina fysiska kontakter

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer 70 år och äldre att begränsa sina kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Det innebär bland annat att du som senior så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Som anhörig bör du inte träffa dina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt, och definitivt inte om du själv har symtom.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens råd till dig som är 70 år och äldre.

Användning av skyddsutrustning, provtagning och andra åtgärder för att begränsa smittan inom Vård och omsorg

Vi använder skyddsutrustning vid minsta misstanke om smitta på vård- och omsorgsboenden och i hemvården. Vi provtar de vi stöttar vid misstanke om smitta. Även medarbetare med symtom testas om de är tillräckligt friska för att jobba och behövs på arbetsplatsen.

Mer information om hur vi begränsar smittspridning i Vård och omsorg.

Många verksamheter är påverkade

Många verksamheter som berör seniorer i Örebro kommun har helt eller delvis stängt sina verksamheter tillfälligt.

Här kan du se alla stängda/ändrade verksamheter inom området omsorg och stöd, varav flera berör seniorer.

Du som är 70 år och äldre får möjlighet till hjälp med inköp

Du som är 70 år och äldre kan vid behov få hjälp med inköp av mat och andra viktiga varor.

Du kan beställa insatsen genom att ringa Servicecenter, 019-21 10 00.

Du kan även beställa insatsen via en blankett:

Tjänsten är förlängd fram till 31 december 2020, men kan komma att avslutas tidigare.

Avgiften är 227 kr/timmen och du betalar för det antal timmar som du använder, upp till maximalt 4 timmar i månaden.

Handledning av IT-guide

Örebro kommuns internetcaféer för seniorer har tillfälligt stängt. Istället erbjuds du som senior handledning via telefon av en IT-guide eller så kan du boka ett personligt möte vid en plexiglasskärm på Stadsbiblioteket, för att till exempel kunna handla online. Du kan också fråga IT-guiden om mobiltelefoni, BankID, Swish, installation av appar, sociala medier, digital kultur/underhållning, digital kontakt med vården med mera.

Handledningen är kostnadsfri.

Du som vill ha handledning från, eller boka personligt möte med, IT-guide kan ta kontakt via telefon, e-post eller chatt.

Telefon: 0768-640 408 eller 0768-640 414, måndag och tisdag kl. 9–12.
E-post: support@it-guide.se.
Chatt via Facebook: "IT-Guide Kontakt".

Örebro kommun och det civila samhället erbjuder ökat stöd till dig som senior

Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppmaning att personer 70 år och äldre bör begränsa sina fysiska kontakter erbjuder flera förebyggande verksamheter inom vård och omsorg, i samverkan med det civila samhället, olika former av stöd till dig som är senior.

Nu öppnar vi upp för ett alternativt stöd till seniorer och anhöriga, med resurser från de tillfälligt stängda verksamheterna och ett ökat samarbete med civila samhället, samt ett nytt samarbete med Örebro stadsmission och Röda Korset. Stödet är kostnadsfritt!

Du kan vända dig till oss via telefon, mejl eller formulär

Den som har frågor, känner sig orolig eller behöver stöd i och med rådande situation kan kontakta Örebro kommuns seniorlotsar via Servicecenter måndag–fredag kl. 8–16.30 via 019‑21 10 00 eller servicecenter@orebro.se.

Du kan även fylla i formuläret "Ökat stöd för seniorer", för att bli kontaktad av en seniorlots på Örebro kommun.

Utökade telefontider för anhörigsamtal

Anhörigcentrum erbjuder stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Anhörigcentrum ställde under våren in sina gruppaktiviteter och större arrangemang på grund av coronaviruset, men utökade istället sina telefontider för att kunna ta emot fler samtal från anhöriga som behöver stöd. Under hösten öppnar man upp delar av verksamheten igen och de utökade telefontiderna gäller fortfarande.

Anhörigcentrum har telefontider måndag–fredag kl. 9–16 och nås via 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se.

För dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende

Här finns information om videosamtal, besök och annat aktuellt.

För dig som är kund i hemvården, Örebro kommun

Här finns aktuellt informationsbrev.

Sidan på teckenspråk

Ta del av denna sida på teckenspråk.

Senast uppdaterad: 23 september 2020
Publicerad: 30 mars 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?