Information med anledning av coronaviruset – för dig som är senior eller anhörig

Under rådande pandemi erbjuder Örebro kommun, i samverkan med det civila samhället, olika former av stöd och information till dig som är senior eller anhörig.

Du som är 70 år och äldre omfattas av samma råd som gäller för alla

Tidigare uppmanade Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år och äldre att begränsa dina kontakter med andra människor så långt det går. Den särskilda rekommen­dationen gäller inte längre, utan du omfattas nu av de allmänna råd som gäller för alla.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens information till dig som är 70 år och äldre.

Användning av skyddsutrustning, provtagning och andra åtgärder för att begränsa smittan inom Vård och omsorg

Vi använder skyddsutrustning vid minsta misstanke om smitta på vård- och omsorgsboenden och i hemvården. Vi provtar de vi stöttar vid misstanke om smitta. Även medarbetare med symtom testas om de är tillräckligt friska för att jobba och behövs på arbetsplatsen.

Mer information om hur vi begränsar smittspridning inom Vård och omsorg.

Många verksamheter är påverkade

Många verksamheter som berör seniorer i Örebro kommun har helt eller delvis stängt sina verksamheter tillfälligt, för att begränsa smittspridningen.

Här kan du se alla stängda/ändrade verksamheter inom området omsorg och stöd, varav flera berör seniorer.

Tjänsten för inköp tas bort från och med 1 januari 2021

Du som är 70 år och äldre kunde under 2020 vid behov få hjälp med inköp av mat och andra viktiga varor. Den tillfälliga tjänsten för inköp utan behovsprövning kommer inte att förlängas, eftersom Folkhälsomyndigheten inte längre har särskilda restriktioner för personer över 70 år.

Andra sätt som du kan få hjälp med inköp:

  • Örebro kommun och det civila samhället erbjuder olika former av stöd till dig som är senior. Läs mer om stödet nedan under rubriken "Örebro kommun och det civila samhället erbjuder ökat stöd till dig som senior".
  • Många butiker erbjuder inköp med hemkörning av varor via sina hemsidor. Om du tycker det är svårt att beställa dina varor på datorn finns stöd att få från kommunens IT-guider. Läs mer om IT-guide nedan under rubriken "Handledning av IT-guide".
  • Du kan fritt välja att anlita ett privat företag utanför kommunens regi, som kan erbjuda service eller hushållsnära tjänster, exempelvis med RUT-avdrag.
  • Du som på grund av nedsatt hälsa eller funktionshinder inte kan klara inköp på egen hand, kan ansöka om service.

Handledning av IT-guide

Örebro kommuns internetcaféer för seniorer har tillfälligt stängt. Istället erbjuds du som senior handledning via telefon av en IT-guide eller så kan du boka ett personligt möte vid en plexiglasskärm på Stadsbiblioteket, för att till exempel kunna handla online.

Du kan också fråga IT-guiden om mobiltelefoni, BankID, Swish, installation av appar, sociala medier, digital kultur/underhållning, digital kontakt med vården med mera.

Handledningen är kostnadsfri.

Du som vill ha handledning från, eller boka personligt möte med, IT-guide kan ta kontakt via telefon, e-post eller chatt.

Telefon: 076‑864 04 08 eller 076‑864 04 14, fredagar kl. 13–16.
E-post: support@it-guide.se.
Chatt via Facebook: "IT-Guide Kontakt".

Örebro kommun och det civila samhället erbjuder ökat stöd till dig som senior

Under rådande pandemin erbjuder flera förebyggande verksamheter inom vård och omsorg, i samverkan med det civila samhället, olika former av stöd till dig som är senior.

Vi öppnar upp för ett alternativt stöd till seniorer och anhöriga, med resurser från de tillfälligt stängda verksamheterna och ett ökat samarbete med civila samhället, samt ett nytt samarbete med Örebro stadsmission och Röda Korset. Stödet är kostnadsfritt!

Du kan vända dig till oss via telefon, mejl eller formulär

Den som har frågor, känner sig orolig eller behöver stöd i och med rådande situation kan kontakta Örebro kommuns seniorlotsar via Servicecenter måndag–fredag kl. 9–12 via 019‑21 10 00 eller servicecenter@orebro.se.

Du kan även fylla i formuläret "Ökat stöd för seniorer", för att bli kontaktad av en seniorlots på Örebro kommun.

Anhörigcentrum håller öppet

Anhörigcentrum erbjuder stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

Du kan nå oss på 019‑21 32 30 måndag–torsdag kl. 9–12 samt via anhorigcentrum@orebro.se.

För dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende

Här finns information om videosamtal, besök och annat aktuellt.

Information på teckenspråk

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!