Information med anledning av coronaviruset – för dig som är senior eller anhörig

Under rådande pandemi erbjuder Örebro kommun, i samverkan med det civila samhället, olika former av stöd och information till dig som är senior eller anhörig.

Du som är 70 år och äldre omfattas av samma råd som gäller för alla

Tidigare uppmanade Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år och äldre att begränsa dina kontakter med andra människor så långt det går. Den särskilda rekommen­dationen gäller inte längre, utan du omfattas nu av de allmänna råd som gäller för alla.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens information till dig som är 70 år och äldre.

Användning av skyddsutrustning, provtagning och andra åtgärder för att begränsa smittan inom Vård och omsorg

Vi använder skyddsutrustning vid minsta misstanke om smitta på vård- och omsorgsboenden och i hemvården. Vi provtar de vi stöttar vid misstanke om smitta. Även medarbetare med symtom testas om de är tillräckligt friska för att jobba och behövs på arbetsplatsen.

Mer information om hur vi begränsar smittspridning inom Vård och omsorg.

Anhörigcentrum håller öppet

Anhörigcentrum erbjuder stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

Du kan nå oss på 019‑21 32 30 måndag–torsdag kl. 9–12 samt via anhorigcentrum@orebro.se.

Information på teckenspråk

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?