Information med anledning av coronaviruset – för dig som är arrangör av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar

Från och med den 1 december måste arrangörer av allmänna samman­komster eller offentliga tillställningar inomhus vidta vissa åtgärder mot smittspridning.

Föreskrifter och allmänna råd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från den 1 december behöver arrangörer av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, samt övriga verksamheter i miljöer där många människor träffas, vidta vissa åtgärder för att begränsa smittspridning. De handlar bland annat om att sätta upp information om hur smittspridning kan undvikas, ge möjlighet till handtvätt eller handsprit och informera personal.

Samtidigt införs möjligheten för arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus att använda vaccinationsbevis.

Åtgärder från 12 och 19 januari som rör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med den 12 januari gäller följande:

  • Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts.
  • För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Från och med den 19 januari gäller följande:

  • Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis, vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus. Möjlighet finns att dela upp sammankomsten eller tillställningen i sektioner, då gäller maxtaket varje enskild sektion.

Dessutom finns föreskrifter om ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt, och informera om hur smittspridning kan undvikas.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad du som arrangör kan göra för att bidra till minskad smittspridning.

Verifiering av vaccinationsbevis

Här kan du som arrangör ladda ner appen "Vaccinationsbevis verifiering" som Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) tagit fram för att verifiera vaccinationsbevis. Appen kan du använda för att skanna av dina besökares vaccinationsbevis vid arrangemang i Sverige som kräver det.

  1. Öppna appen och ge applikationen tillgång till din enhets kamera.
  2. Skanna vaccinationsbeviset QR-kod genom att trycka SKANNA. Besökarens vaccinationsbevis kan vara digitalt eller i pappersform.
  3. Om resultatet är godkänt kommer appen visa grönt och Godkänd i text. Appen visar även personuppgifter ur vaccinationsbeviset. Bekräfta genom okulär besiktning att personuppgifterna i vaccinationsbeviset överensstämmer med informationen på legitimationen och att legitimationen tillhör personer framför dig.
  4. Om resultatet inte är godkänt kommer appen visa rött och Ej godkänd i text. Appen kommer även ge en förklaring till varför, till exempel att personen är ovaccinerad, eller att vaccinationsbeviset är för gammalt. I det fallet att vaccinationsbeviset är för gammalt kan besökaren ladda ner sitt vaccinationsbevis på nytt och låta det skannas om.
  5. Fortsätt skanna genom att trycka på knappen SKANNA NÄSTA för nästa verifiering, eller tryck AVBRYT för att komma tillbaka till startsidan.

Information på teckenspråk

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!