Anmäl behov av skyddsutrustning och basal hygienutrustning

Här hittar du information om hur din verksamhet ska gå tillväga för att anmäla behov av skyddsutrustning och basal hygienutrustning.

Aktuell information

Beställning av antigentest

Nu kan du som tillhör Vård och omsorgsförvaltningen (VoO) eller Förvaltningen för funktionsstöd (FSI) beställa antigentester via e-tjänsten där du även anmäler behov av skyddsutrustning, se länken "Du som jobbar i Örebro kommun – anmäl behov av skyddsutrustning" längre ner på sidan.

Vi stänger tillfälligt möjligheten att beställa kortärmade skyddsförkläden

Under coronapandemin har kommunen byggt upp ett stort lager av långärmade skyddsförkläden, något som det i början av pandemin var brist på. Det finns fortfarande en stor andel långärmade skyddsförkläden kvar i lager, och de behöver användas innan de når bäst före datum.

För att vara resurseffektiva ombeds nu alla verksamheter som normalt sett i sitt arbete använder kortärmade förkläden istället använda långärmade förkläden. Om behov av de långa ärmarna inte finns, kan dessa klippas av.

Från och med 23 september kan du inte längre beställa kortärmade förkläden från Marknadsplats. Det är än så länge oklart hur länge du inte kommer kunna beställa kortärmade förkläden. De långärmade förklädena beställs som vanligt via centrallagret. Priset på de långärmade förklädena kommer att motsvara marknadspriset på Marknadsplats.

Örebro kommuns centrallager innehåller skyddsutrustning, samt en mindre mängd basal hygienutrustning. Lagret är i första hand till för kommunala verksamheter. Även externa utförare som utför insatser för kommunens invånare kan ta del av kommunens förråd, om det råder stor brist på skydds­utrustning.

Syftet med det centrala lagret är att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och basal hygienutrustning – det sistnämnda i de fall Onemed, som levererar basal hygienutrustning via Marknadsplats, inte kan leverera.

Du som tillhör en kommunal verksamhet anmäler behov av skyddsutrustning via e-tjänsten som vi länkar till längre ner på den här sidan, medan basal hygienutrustning ska beställas via Marknadsplats.

Du som är extern utförare kontaktar akutlagret om din leverantör inte kan leverera skyddsutrustning eller basal hygienutrustning. Du ska alltså inte anmäla behov via e-tjänst.

Kommunala enheter får inte själva ha större lager av skyddsutrustning. De får ha lager som motsvarar upp till två veckors förbrukning.

Skyddsutrustning, basal hygienutrustning och övriga produkter som du kan anmäla behov av

Skyddsutrustning

Hur och i vilken kombination utrustningen ska användas framgår av Region Örebro läns dokument Covid-19 misstänkt och bekräftat fall, vårdhygienisk riktlinje kommunal vård och omsorg.

 • Visir.
 • Extra visir till huvudställning.
 • Andningsskydd FFP2.
 • Munskydd.
 • Skyddsförkläde långärmad.
 • Virkon (desinfektionsmedel som dödar bakterier och virus). Observera att gummihandskar måste användas vid hantering!

Basal hygienutrustning

 • Handdesinfektion.
 • Ytdesinfektion (desinfektionsmedel som dödar bakterier och covid-19).
 • Handskar.
 • Desinfektionsservett (desinfektionsmedel som dödar bakterier och covid-19, för rengöring av visir då flytande ytdesinfektion inte kan användas).

Övriga produkter

 • Antigentest (endast interna beställningar via VoO och FSI).
 • Bisättningssäck (endast interna beställningar).

Så anmäler du behov skyddsutrustning, basal hygien­utrustning och övriga produkter

Du som jobbar i Örebro kommun

Basal hygienutrustning beställer du via Marknadsplats. Undantag är om en produkt blir restad hos Marknadsplats – då kan du beställa basal hygienutrustning via e-tjänsten nedan.

Du som är enhetschef, inköpssamordnare eller inköpare inom kommunen anmäler behov av skyddsutrustning via e-tjänsten som vi länkar till nedan. Där beställer du även antigentester och bisättningssäckar. Du loggar in i e-tjänsten med ditt användar-ID.

När du anmäler behov av skyddsutrustning behöver du ange:

 • Antal kunder på enheten (om verksamheten inte har kunder, beskriv andra förutsättningar).
 • Antal misstänkt/bekräftat smittade av covid-19.
 • Antal dubbelbemanning vid misstänkt/bekräftad smitta av covid-19.

Du anger verksamhetens behov av utrustning

Lagersaldo, antal kunder på enheten och beslutad prioriteringsordning styr hur mycket skyddsutrustning och basal hygienutrustning du kan få levererat.

Du uppskattar själv hur mycket utrustning verksamheten behöver för upp till 2 veckor framåt (gäller kommunal verksamhet).

Utifrån lagersaldot, kunder på enheten och prioriteringsordning kan din beställning ändras, detta på grund av att utrustningen på centrallagret behöver räcka till alla och att egna större lager inte ska förekomma.

Om din verksamhet av andra anledningar än bekräftad eller misstänkt smitta ändå har behov av aktuell skyddsutrustning för att säkerställa grundläggande behov hos kommunens medborgare kan avsteg från prioriteringslistan göras. Ange eventuella sådana behov i rutan "Övrig information" i e-tjänsten.

Du som är extern utförare

Du som är extern utförare kontaktar akutlagret, 019-21 14 15, om din leverantör inte kan leverera skyddsutrustning eller basal hygienutrustning. Observera att ni som är externa utförare av vård och omsorg främst ska ha egna lager, enligt prioriteringsordningen. 

Hantering av behovsanmälningar

Denna hantering gäller behovsanmälningar som gjorts i e-tjänsten av personal i kommunal verksamhet.

 1. Din anmälan om behov hanteras av en beställarfunktion vardagar kl. 8–15. Beställarfunktionen bedömer din verksamhets behov och prioritet och gör sedan en beställning till det centrala lagret.
 2. När beställningen är skickad till det centrala lagret får du ett bekräftelsemejl med information om vilken utrustning du kommer att få.
 3. Beställningar som kommer in till det centrala lagret innan kl. 14.30 levereras dagen efter. Kontaktpersonen kontaktas inför leverans och utrustningen levereras till kommunens verksamheter vardagar kl. 8–16.

Kontakt

Om du har frågor kring beställning av skyddsutrustning eller basal hygienutrustning, kontakta vår beställarfunktion på 019-21 28 10.

Anmälan vid akuta behov

Vid akuta behov kväll, helg och dagtid vardag kan följande verksamheter hämta skyddsutrustning och basal hygienutrustning på Älvtomtas delförråd:

 • Verksamheter inom Vård- och omsorgs­förvaltningen och Förvaltningen för sociala insatser som utför vårdnära insatser.
 • Externa utförare som utför vårdnära insatser för kommunens invånare.

Du behöver ringa oss först och uppge ditt behov. Tjänstgörande sjuksköterska besvarar inkommande samtal och lämnar ut material enligt överenskommelse.

Utlämning av skyddsutrustning sker endast vid misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19.

Observera att du även måste anmäla behov via e-tjänst för att få utrustning för fler dagar – det du får vid akut beställning täcker bara behov för nuvarande och nästkommande dag.

Telefonnummer

Prioritering

Prioritet 1

Personal som, i sin verksamhet, har misstänkt eller konstaterad smitta hos kund eller patient.

Prioritet 2

Personal inom Vård- och omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för sociala insatser som har direktkontakt med kunder eller patienter.

Prioritet 3

Personal som arbetar i andra kundnära relationer som exempelvis receptions­personal, bibliotekarier, personal på Servicecenter som möter invånare, skolsköterskor samt förskolepersonal som jobbar med små barn/blöjbyten. (Endast gällande produkterna handsprit och handskar.)

Prioritet 4

Övrig personal.

Interna och externa utförare

Örebro kommuns egna, interna verksamhet har högsta prioritet i samtliga grupper. I den mån externa utförare som utför insatser för kommunens invånare saknar skyddsutrustning så kan de ta del av kommunens förråd.

Fördelningen till externa utförare sker då enligt prioriteringsordningen ovan, det vill säga att kommunens behov inom prioritet 1 tillgodoses före den externa utförarens inom samma grupp, men prioritet 1 hos en extern utförare går före prioritet 2 inom kommunens egen verksamhet.

Skyddsutrustning till externa utförare delas ut från dag till dag och kostnaden debiteras den externa utföraren.

Övriga aktörer i länet

Ovanstående prioriteringsordning gäller även vid förfrågningar från andra kommuner i Örebro län och från Region Örebro län. Om det behöver prioriteras inom samma prioritetsgrupp så går Örebro kommuns behov (både interna- och externa utförare) först.

Alternativt skydd

Viktigt att tänka på när det gäller prioritet 3 och 4 är att där man kan ska andra alternativ för skydd skapas och lokala rutiner för att skydda personal upprättas genom att:

 • Sätta upp skärmar.
 • Skapa avstånd mellan kund och personal.
 • Skapa avstånd i köbildning.
 • Tätare städning av toaletter och allmänna utrymmen.
 • Tillgång till tvål och vatten, pappershanddukar.
 • Tillgång till ytrengöring.

Checklista för hantering av skydds­utrustning och basal hygienutrustning

Checklistan innehåller instruktioner och tips för hanteringen av skydds­utrustning och basal hygienutrustning.

Allmänt om material

 • Ta inte in/hem stora mängder material till den enskildes rum/lägenhet. Planera för cirka fyra dagars förbrukning och fyll på var tredje dag. Tänk på att förpackning och material som tagits med till den enskilde inte kan tas med tillbaka till lokalen eller till annan person.
 • För att förhindra smittspridning ska material förvaras rent och i slutna förpackningar även i lokalen. Undvik i möjligaste mån att bryta förpackningar.
 • Hantera allt material med rentvättade, spritade händer.
 • Se till att ni alltid har material i lokalen och var förutseende inför helger genom att anmäla behov i god tid.
 • Tänk på att handsprit och ytdesinfektion är brandfarligt och alltså inte ska förvaras i närheten av till exempel tändstickor eller cigarettändare.

Handdesinfektion

Vid handtvätt använd tvål och vatten där det finns. Den mekaniska rengöringen av händerna är den bästa rengöringen. Har man inte tillgång till tvål och vatten använd handsprit.

Handdesinfektion finns i olika förpackningsstorlekar. Medarbetare ska ha med sig små flaskor till exempel 150 eller 250 ml i sin utrustning (gäller hemvård, boendestöd och liknande, inte särskild boendeform).

500 ml och 1 L flaskor med pumpfunktion ska finnas i gemensamhetslokaler och tas även med hem/in till den enskilde.

Förpackningar bör återanvändas genom att fylla på från större dunk eller flaska. Dock måste information om produkt och innehållsförteckning föras över till flaskan som fylls på. Större dunkar och flaskor kan lämpligast förvaras i de lokaler man utgår från.

Ytdesinfektion

Det finns 1-litersflaskor. Ytdesinfektion används vid rengöring av material och övriga ytor.

Mer information

Instruktioner för hur skyddsutrustning ska användas regleras i riktlinjer och rutiner. Dessa hittar du på Region Örebro läns sida Vårdhygien och skyddsutrustning och ytterligare information för dig som medarbetare i kommunen gällande kommunalrutiner finns i vård och omsorgs handbok på intranätet.

Vid osäkerheter kontakta sjuksköterska eller din chef.

Retur

Retur av basal hygienutrustning och skyddsutrustning kan göras vid felleverans där beställarfunktionen eller centrallagret hanterat beställning felaktigt samt vid defekt artikel.

Vid retur ska förpackningen vara obruten.

Det är viktigt att verksamhet med behov av basal hygienutrustning och skyddsutrustning noga fyller i e-tjänsten utifrån instruktion med de artiklar som verksamheten behöver beställa för upp till 2 veckor.

Returer av basal hygienutrusning och skyddsutrustning som gäller felleverans eller defekt artikel sker genom att omgående kontakta beställarfunktionen på telefon 019‑21 28 10. Viktigt att ha bekräftelsemejl med ärendenummer tillgängligt.

Betalning

Här hittar du information om kostnader för skyddsmaterial och uppgifter om fakturering.

Om kostnaden

Er kostnad för utrustningen är densamma som Örebro kommuns centrala inköpsorganisation betalat vid inköp. Eftersom det varit låg tillgång på många produkter och vi har behövt handla utanför ordinarie avtal är kostnaderna ofta avsevärt högre än i normala fall och varierar.

Transportkostnad

En transportkostnad på 150 kr tillkommer för varje beställning från e-tjänsten.

Bokföring

Alla kostnader som anses bero på arbetet för att förhindra spridning av coronavirus ska inom kommunala verksamheter bokföras med aktivitetskoden ”1216 Corona merkostnader”.

Internfakturering

Internfakturering används vid försäljning inom kommunen. Internfakturor innehåller ingen moms och har kort förfallodatum, 10 dagar från utställande. Det utgår inga påminnelseavgifter eller dröjsmålsränta vid för sent betald faktura.

När en beställning skett via det centrala lagret för skyddsutrustning, får verksamheten en internfaktura från Tekniska förvaltningen. Debitering sker 1-2 gånger i veckan och för varje beställning skapas en internfaktura.

Retur av felaktiga varor och kreditfakturor

Om en beställning har blivit fel, eller om internfakturan av annan anledning inte ska betalas, gör Tekniska förvaltningen en retur av felaktiga varor och vid nästa debiteringstillfälle skapas en kreditfaktura som matchar den ursprungliga fakturan med omvänt tecken på fakturabeloppet.

Båda fakturorna ska attesteras och signeras, och behöver inte betalas samtidigt, men rekommendationen är att hantera fakturorna separat och skyndsamt. Om attestanterna ändå vill vänta in kreditfakturan, ska det på ursprungsfakturan anges orsak genom anteckning i Raindance (den så kallade pennan).

Betala internfakturorna för skyddsutrustning senast 5 januari

Vid bokslut ska samtliga interna kostnader och intäkter vara reglerade mellan kommunens verksamheter.

 • Det centrala lagret skapar de sista interna kundfakturorna onsdagen den 30 dec.
 • Sista dag för attestering/betalning av interna leverantörsfakturor är tisdag 5 januari kl. 17.
 • Interna kundfakturor för 2021 kan ställas ut fr.o.m. tisdag 12 januari kl. 10.

Samtliga interna fakturor ska åtgärdas, verksamheterna behöver därför vara extra uppmärksamma på och ha bemanning för att kunna attestera senast tisdag den 5 januari.

Var uppmärksamma om det är något fel på internfakturan och kontakta i så fall omgående referensen som står angiven på fakturan för vidare åtgärd.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?