Vad tycker du om Örebro som cykelstad?

Cyklistvelometern är en återkommande nationell nöjdhetsundersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför Sveriges kommuner utifrån vad du som cyklist tycker om cykelförutsättningarna i din kommun.

Cyklistvelometern 2022

Enkäten är öppen mellan 3 juni–31 augusti. Du kommer att få svara på 28 frågor inom kategorierna:

  • Generell nöjdhet
  • Trygghet
  • Tillgång till cykelinfrastruktur
  • Framkomlighet i cykelvägnätet
  • Cykelklimat
  • Cykelns prioritet i kommunen.

Cykelpanelen

Alla deltagare i Cyklistvelometern får en förfrågan om att delta i Cykelfrämjandets Cykelpanel. Att delta i panelen är ett bra sätt för dig som cyklist att tycka till om cyklingens förutsättningar och villkor. Mer information om Cykelpanelen finns att läsa på cykelframjandet.se.

Onsdag den 19 oktober tillkännages vinnarna i kategorierna mindre, mellanstor och stor kommun. Resultatet presenteras i:

  • en nationell huvudrapport
  • fördjupade kommunrapporter
  • dashboard med infografik.

Den senaste undersökningen genomfördes 2020 då hela 18 000 cyklister besvarade enkäten. På cykelframjandet.se kan du se resultaten från Cyklistvelometern 2020.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!