Tyck till om Kulturnämndens och Fritidsnämndens remiss för föreningsbidrag

Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en bidragsöversyn och arbetat fram nya förslag till bidrag för föreningslivet. Fokus ligger på bidrag med barn- och ungdomsverksamhet. Vissa bidrag är dock föreslagna för föreningar med verksamhet oavsett ålder. Nu kan du ge synpunkter på förslaget.

Ta del av förslaget

I förslaget finns ett gemensamt dokument gällande allmänna villkor för bidragsgivningen som gäller för både Kulturnämndens och Fritidsnämndens bidragsgivning. Utöver det finns villkorsbilagor för respektive bidrag.

Dessutom finns hållbarhetskriterier framtagna som kommer att finnas med som prioriterings- och bedömningsunderlag i flertalet av de föreslagna bidragen.

Här kan du ta del av förslaget med bilagor:

Uppdragsdirektiv

Allmänna villkor och hållbarhetskriterier

Registrering

Selektiva bidrag – sökbara för samtliga ideella föreningar i Örebro kommun

Kultur

Idrott

Idéburna föreningar

Studieförbund

Politiska ungdomsförbund

Enkäter


Lämna dina synpunkter senast 31 augusti

Fram till och med 31 augusti 2022 kan du lämna synpunkter på förslaget via mejl eller brev.

  • E-post: Skicka ditt svar till fritidsnamnden@orebro.se märkt med Ft 139/2020.
  • Post: Synpunkter med vanlig post skickas till Fritidsnämnden, Box 32500, 701 35 Örebro.

Beslut om föreningsbidrag

Kulturnämnden och Fritidsnämnden planerar att ta ett slutgiltigt beslut om föreningsbidrag under hösten 2022.

Mer information

Har du frågor om förslaget kontaktar du:

Thomas Eek, planerare, Friluftslivs- och Föreningsenheten
Kultur- och Fritidsförvaltningen

Läs mer om föreningsbidrag och kulturstöd.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!