Hur ser du på tryggheten i Örebro kommun?

Tillsammans med Polisen genomför vi nu en enkätundersökning inför kommande medborgarlöfte. Vi vill veta vilka brottsförebyggande och trygghetsskapande områden som ska prioriteras bland medborgarna.

Enkäten är öppen 15 november–5 december 2021.

Enkätsvaren kommer vara en grund för kommande medborgarlöfte för
Örebro kommun, polis, bostadsbolag och flera andra aktörer samverkar i prioriterade
brottsförebyggande områden.

Mer information om medborgarlöfte

Tillsammans med Polisen ger vi medborgarlöften för att öka tryggheten och förebygga brott. Medborgarlöften handlar om att vi lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga, samt öka medborgarnas delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Läs mer om medborgarlöften på Polisens hemsida

Läs mer om medborgarlöfte i Örebro för 2021

Örebro kommuns brottsförebyggande arbete

Så här arbetar Örebro kommun med brottsförebyggande arbete.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!