Tyck till om förslaget till åtgärdsprogram för omgivningsbuller i Örebro kommun

Buller är ett stort och ofta underskattat folkhälsoproblem. Örebro kommun har flera goda skäl att arbeta aktivt för en god ljudmiljö, vilket också är i linje med det nationella miljökvalitetsmålet ”En god bebyggd miljö".

Senast uppdaterad: 14 december 2017
Publicerad: 14 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?