Tyck till om remissen av Örebro kommuns idrottspolitiska program

Fritidsnämnden i Örebro kommun arbetar strategiskt för att alla som bor och verkar i kommunen – oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning – ska kunna utöva fysiskt aktivitet, idrotts- och motionsaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar och önskemål.

För att beskriva detta strategiska arbete inom idrottspolitiken har Fritidsnämnden tagit fram ett förslag till ett idrottspolitiskt program för hela Örebro kommun.

Läs Förslag till idrottspolitiskt program. (pdf, 483.7 kB)

Planeras att antas under 2018

Fritidsnämnden planerar att anta det reviderade idrottspolitiska programmet under våren 2018 innan Kommunfullmäktige tar ställning till programmet under sommaren/hösten 2018.

Lämna synpunkter på förslaget

Fritidsnämnden vill gärna ha in synpunkter på förslaget.

Remissperioden pågår 11 december 2017 till 18 februari 2018. Kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen om du behöver ett tryckt exemplar.

Fritidsnämnden ser gärna att remissvar sänds med e-post till fritidsnamnden@orebro.se eller genom formuläret nedan. Ange ärendenummer Ft 189/2016 som rubrik.

Remissvar med vanlig post skickas till Fritidsnämnden, Box 32500, 701 35 Örebro.
Att ange namn och e-postadress är valfritt.
Senast uppdaterad: 11 december 2017
Publicerad: 11 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?