VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Val till Europaparlamentet 2019

Söndagen den 26 maj ska vi i Sverige rösta i valet till Europaparlamentet (EU-valet). Redan från onsdag 8 maj har du möjlighet att förtidsrösta.

Senast den 8 maj ska alla som har rösträtt i EU-valet ha fått sitt röstkort. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör och vilken vallokal som du ska rösta i.

Du har rösträtt om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år,
  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Förtidsröstning i röstningslokal

Förtidsröstning pågår från den 8 maj till och med valdagen i 17 olika lokaler med varierande öppettider. Du kan förtidsrösta i vilken lokal som helst, förutom på valdagen då förtidsröstning sker i kommunens Servicecenter, kl. 8–21, Drottninggatan 5.

Se adresser och öppettider till alla röstningslokaler för förtidsröstning på Valmyndighetens webbplats.

Du behöver ha röstkort och giltig id-handling för att kunna förtidsrösta. I de flesta lokaler för förtidsröstning kan du få ett så kallat dubblettröstkort om du uppger ditt personnummer, om du inte har ditt röstkort med dig.

På valdagen transporteras din förtidsröst till den vallokal som står angiven på röstkortet, det är därför du kan rösta i vilken förtidslokal som helst.

Röstning på valdagen

På valdagen måste du rösta i den vallokal som står angiven på ditt röstkort. Vallokalerna har öppet kl. 8–21, utom i valdistrikten Norrbyås, Rinkaby och Lillkyrka. Dessa lokaler har öppet kl. 8–13 och 17–21.

Du kan även förtidsrösta på valdagen, i kommunens Servicecenter, kl. 8–21, Drottninggatan 5.

Servicecenters telefon har extraöppet under valdagen 26 maj, kl. 8–21. Servicecenter svarar då endast på frågor om valet.

Ambulerande röstmottagning

För dig som inte har möjlighet att ta dig till en vallokal, förtidsrösta eller rösta med bud på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder finns möjligheten att få ambulerande röstmottagning. Det innebär att två röstmottagare kommer hem till dig, eller där du tillfälligt befinner dig, och tar emot din röst.

Om du är i behov av ambulerande röstmottagning vänder du dig till Örebro kommuns servicecenter via 019-21 10 00 senast kl. 17 på valdagen.

Valtorget

På Stortorget i Örebro hittar du Valtorget, där politiska partier finns på plats och svarar på dina frågor om valet till Europaparlamentet. Politiska partier i kommunfullmäktige: Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Örebropartiet

Rösträkning

När röstningen är avslutad sker kommunens preliminära rösträkning. Denna genomförs i vallokalerna på kvällen på valdagen och hela förrättningen är offentlig.

Onsdag den 29 maj räknas sent inkomna förtidsröster och brevröster från utlandet, den så kallade onsdagsräkningen. Då granskas också de röster som av någon anledning inte godkänts vid räkningen i vallokalerna. Den slutliga rösträkningen görs av Länsstyrelsen, som redovisar ett resultat cirka en vecka efter valet.

Vad händer efter valdagen?

Länsstyrelsen påbörjar den slutgiltiga rösträkningen dagen efter valdagen den 26 maj. Direkt efter valdagen börjar partierna bilda grupper för samarbete i parlamentet. Den nya mandatperioden börjar den 2 juli.

Information in other languages

If you need information about the European Parliament Elections in other languages – please click here.

Mer information om EU-valet

Mer information om EU-valet den 26 maj hittar du på www.val.se.

Är du utsedd som valarbetare?

Om du fått bekräftat att du ska vara valarbetare finns mer information till dig på Min Sida.

Valet hålls på olika dagar i olika länder

Valet till Europaparlamentet hålls 23–26 maj i alla 28 medlemsländer. Anledningen till att valet hålls på olika dagar i olika länder är för att EU har valt att anpassa valdag utifrån de olika medlemsländernas nationella traditioner. Till exempel hålls val traditionellt i Sverige på söndagar.

Mer information om Europaparlamentet

Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU. Ledamöterna väljs av medborgarna i medlemsländerna i allmänna val.

I valet till Europaparlamentet är hela riket en valkrets medan det i val till den svenska riksdagen delas upp i olika valkretsar (som oftast följer länsindelningen). Ett parti måste få minst fyra procent av rösterna för att få plats i parlamentet.

I parlamentet sitter 751 ledamöter från de 28 medlemsländerna. Av dessa 751 ledamöter är 20 stycken från Sverige. Antalet ledamöter beror på hur många medborgare ett land har i jämförelse med de andra medlemsländerna. Tyskland som är det folkrikaste landet i EU har också flest parlamentariker med sina 96 stycken medan de länder med minst befolkning i unionen, till exempel Malta och Luxemburg har sex stycken vardera.

Ledamöterna i parlamentet ingår i olika partigrupper och det är i partigrupperna arbetet sker. Ledamöterna sitter alltså inte ordnade utifrån vilket land de representerar. Det kan vara bra att komma ihåg att Sverige har 20 ledamöter och att dessa då också kommer ingå i olika partigrupper. Fördelningen av platserna i parlamentet sker utifrån valresultatet i alla medlemsländerna. Med andra ord kommer fördelningen i parlamentet troligen inte spegla valresultatet i Sverige.

Grunden i EU är att medlemsländerna vill fatta gemensamma beslut och samarbeta. Till sin hjälp har EU sju institutioner med olika uppgifter:

  • EU-kommissionen
  • Europaparlamentet
  • Ministerrådet
  • Europeiska rådet
  • EU-domstolen
  • Europeiska centralbanken
  • Europeiska revisionsrätten

I EU-kommissionen finns en kommissionär från varje medlemsland. EU-kommissionen kallas ibland för EU:s motor eftersom den driver arbetet framåt.

I Europaparlamentet sitter ledamöter från alla EU:s medlemsländer. Även från Sverige. Ledamöterna väljs in vart femte år. Hur många ledamöter som väljs från varje land baseras på landets folkmängd. Europaparlamentet är folkets röst i EU. Ungefär som riksdagen är i Sverige.

I ministerrådet samlas medlemsländernas ministrar. Ska beslut fattas om miljön träffar Sveriges miljöminister de andra ländernas miljöministrar. Gäller det handel träffas handelsministrarna.

EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet bestämmer tillsammans om EU:s lagar och regler. EU-kommissionen föreslår nya lagar. Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar om dem. För att en lag ska bli till måste ministerrådet och Europaparlamentet vara överens.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se