Vill du bli miljönär?

trådrullar

Du kan få ett rikare liv genom att laga, låna de saker du inte använder dagligen, dela med andra och återanvända.

MIljönär-vänlig är en ny märkning som du ska leta efter om du vill satsa på framtidens sparform och ett rikare liv – både miljömässigt och ekonomiskt. Den vägleder till smarta, hållbara sätt att leva genom att laga, låna och återanvända.  

Allt det vi konsumerar blir ett avfall, förr eller senare. Genom att konsumera mer hållbart, dvs. köpa kvalitétsprodukter som håller längre, köpa och sälja second hand, dela, låna, återanvända kan vi minska mängden avfall. Vi kan också planera våra inköp bättre och äta upp maten – ganska enkla åtgärder som i längden ger stor effekt.

Miljönär-vänlig är en märkning du ska leta efter om du vill satsa på framtidens sparform. På kampanjsidan får du tips om hur man blir miljönär, och du kan se vilka verksamheter i din närhet som är miljönärvänliga.

Över hela Sverige

Miljönär är en nationell kampanj som tagits fram av Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom återanvändning, samutnyttjande, reparation och återbruk. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana.  


Senast uppdaterad: 24 november 2015

Publicerad: 24 november 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?