"Det gör inget för jag sorterar!"

sopsortering

Vi släger nästan 500 kg sopor per person och år. Sopsortera i all ära, men vi måste även bli bättre på att minska avfallet genom medveten konsumtion, säger Ola Eköf, Tekniska förvaltningen.


När jag var i yngre tonåren så argumenterade jag för att få köra fort. Jag tyckte att mitt argument var superstarkt. Ju snabbar jag kör ju kortare tid är jag på samma ställe och släpper ut avgaser. Det var ungefär lika korkat som att försvara sin konsumtion med att säga ”jag sorterar ju”. Värt att notera är att jag som sagt inte var myndig än och knappt ansvarig för mina egna tankar. Att försvara konsumtion med sorteringsviljan har jag i nutid hört från tämligen vuxna och välutbildade.

Som 18 åring så ägnade jag inte många tankar åt avfall eller skräp. Kanske inte så konstigt eftersom det var 1991 och allt slängdes på samma ställe. Tidningar och glas kunde nog sorteras och lämnas i en container någonstans. Det gjorde vi nog mest för att det tog mycket plats i soptunnan hemma. I nyheterna kunde det ibland pratas om miljöförstöringar men då handlade det om industrins utsläpp eller avgaser från bilar. Sopor handlade det inte om, inte vad jag kommer ihåg i alla fall.

15 år senare så började jag jobba på tekniska förvaltningen med skolinformation. Då fick jag kunskap om sopsortering och återvinning. Att det är reglerat i lag och att producenterna har ett ansvar att samla in och återvinna det de en gång satt på marknaden. Jag upplevde detta som helt ny kunskap för mig och släkt och vänner som jag berättade detta för uttryckte samma sak. Det som ändå slog mig när jag började läsa på var, att i samhället hade dessa saker diskuterats ordentligt sedan i alla fall 60-talet. Då slängdes ca 150 kg avfall per person och år, nu är den siffran uppe i ca 463 kg. Visst har det hänt saker, vi kan sortera avfall i tjugo – trettio olika fraktioner och det finns många produkter tillverkade av återvunnet material. Problemet är bara att återvinning inte löser problemen med nyttjandet av jordens resurser.

I örebro sorterar vi

Under vecka 48 är det kampanjveckan Europa minskar avfallet i hela Europa. I Örebro introduceras samma vecka drygt 2 000 hushåll i färgsortering. Ett hushållsnära insamlingssystem för förpacknings- och tidningsavfall. I somras kom Sortören på plats runt om i centrala Örebro och förpackningar kan sorteras direkt på stan. Mer än 90 % av alla lägenheter i Örebro har fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Nästan 90 % av hushållen i Örebro sorterar ut sitt matavfall. I Örebro sorteras ca 8 000 ton matavfall ut per år och lämnas till rötning för att få ut biogas och biomull. Det motsvarar 8 miljarder meter resa med bil, eller ca 200 varv runt jordklotet. Men det är ändå bara lite drygt hälften av allt matavfall som slängs i Örebros hushåll varje år. Dessutom är att det är tio gånger bättre för klimatet om maten aldrig slängs för att den aldrig behövde produceras. Nej jag menar inte att vi ska sluta äta! Men 2/3 av all producerad mat i världen slängs. Vi måste alla bli duktigare på att planera vårt ätande. Lukta, smaka och känna på maten innan vi slänger den. Inte köpa på oss mer mat än vi hinner med att äta upp. Jag måste bli bättre på att ta hand om grönsakerna för det är vad jag slänger mest av hemma. Fiskskinn och äggskal samt blast och skal från grönsakerna är ju nästan helt oundvikligt men många gånger så är det mer mat än så som slängs.

Viktigt att förebygga

Att sortera förpackningar och tidningar och lämna dem till återvinning eller att sortera ut matavfall bidrar till att spara jordens resurser. Pappersfibrer kan till exempel återvinnas upp till sju gånger sparar så klart en massa träd. Just det exemplet kanske inte är så lätt att ta till sig när Sverige har fler träd i skogen än någonsin. Den största besparingen är den minskade energiåtgången och tar vi istället exemplet med aluminium så sparas 95 % energi genom att återvinna istället för att bryta ny aluminium.

Även om det är superbra att återvinna så är det ändå ett avfall. Det krävs flera steg innan det blir nya produkter av det som någon kan använda. Att sortera avfall är alltså inte att minska på avfallsmängden. Vi återvinner som aldrig förr men samtidigt stiger avfallsmängderna.

Vi behöver förebygga avfall. Med det menas att vi måste tänka till innan vi konsumerar. På hemsidan miljönär.se kan du få flera tips på hur du kan minska ditt avfall. Lycka till!


/Ola Eklöf, Planerare, kundservice avfall

Senast uppdaterad: 26 november 2015

Publicerad: 26 november 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?