Dags för skåpstömmning

Vad ska jag göra med mitt farliga avfall? Nu gör farligt-avfall-bilen turné i Örebro. Passa på att städa ur skåp och förråd och lämna in så tas det omhand på ett säkert sätt.

Förra året slängde Örebroarna nästan 190 ton farligt avfall, såsom elektronik, kemikalier och läkemedel, i den ”vanliga” soppåsen. Denna typ av avfall innehåller giftiga ämnen och ska därför sorteras separat, för att sen förbrännas i en anläggning som är speciellt anpassad för att oskadliggöra giftiga ämnen.

I Örebro sorterar vi!

Just nu är det lättare än någonsin att göra rätt. Farligt avfall-bilen kör runt i staden och hämtar ditt farliga avfall, samt tar om hand om det på ett säkert sätt. Så passa på att städa ur skåp och förråd och bli av med sådant du inte behöver. Mer information och turlista för farligt avfall-bilen hittar du här.

#jagsorterar

Lista – 5 saker du bör sortera ut

  • Läkemedel – 250 ton* läkemedel slängs varje år i restavfallet i Sverige. Läkemedel är gjorda för att tas upp biologiskt, vilket gör att dessa kan påverka även andra arter. Antibiotika som hamnar i miljön kan leda till antibiotikaresistens. Läkemedel kan du också enkelt lämna på närmsta apotek.
  • Färger, även vattenbaserad – Innehåller ofta konserveringsmedel och nonylfenol som bryts ned långsamt i naturen. Nonylfenol, även i ytterst små mängder, kan verka hormonstörande på vattenlevande organismer. Äldre färger kan innehålla tungmetaller. Glöm inte att detta även gäller penseltvätten! Tvätta i en plastdunk och lämna in istället för att spola ned.
  • Batterier, lysrör, lågenergilampor och annat elavfall. Vissa av dessa innehåller kvicksilver, vilket är mycket skadligt även i små mängder. Ca 50 000 svenska sjöar har idag så höga halter av kvicksilver att man inte rekommenderar att äta fisk från dessa. En tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor svensk sjö.
  • Starka bekämpningsmedel och andra kemikalier, t.ex. vissa rengöringsmedel och tändvätska. Titta efter farosymboler på baksidan av förpackningen. Kemikalier kan ackumuleras i vävnaden och påverka vår hälsa.
  • Motorolja för t.ex. bilar. Kan innehålla tungmetaller, t.ex. bly, och andra miljöskadliga ämnen som bryts ned långsamt i naturen.

Läs gärna mer på Avfall Sveriges informationssida sopor.nu


//Emma Larsson, Tekniska förvaltningen, Örebro kommun


Senast uppdaterad: 7 september 2015

Publicerad: 7 september 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?