Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Klassrummet

Under dagarna är det full aktivitet på skolan. Här kan ni läsa om några av sakerna som vi arbetar med under lektionerna.

Vi nyttjar den digitala tekniken

Vi utnyttjar den digitala tekniken i vårt lärande. Datorer, smartboards och iPads är idag ett naturligt komplement till det dagliga arbetet.

hand som sveper över en surfplatta

Lära med Robotar

hand håller en robot över skattkarta

Årskurs 3 har haft ett tekniksammarbete med Hagaskolan. Vi genomförde olika uppdrag med våra robotar "Bee-bot".
Ett flitigt sammarbete mellan deltagarna krävdes och vi fick lära oss hur man programmerar.

skattkarta till robotarna

På bilderna ser du hur eleverna programmerar utifrån det uppdrag de fått. De skriver även ner den programmering de gör. Sedan gäller det att "Bee-boten" går den väg man vill (programmerat).

Dela:

2 maj 2017 • 14.23

Skolan förr

Skolan idag
I dagens skola, som drivs av kommunerna, ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Skolans uppdrag idag handlar om att främja lärande där eleverna stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper.

Svenska skolan

Ansvaret för skolväsendet i Sverige är delat mellan stat och kommun. Staten beslutar om övergripande lagar, fastställer kursplaner och läroplaner, utbildar lärare samt utövar tillsyn över verksamheten.

Björkhagaskolan | Postadress: Box 31525, 70135 Örebro | Besöksadress: frimärksgatan 2, 70378 Örebro
e-post: bjorkhagaskolan@orebro.se | telefon: 019 211000
Örebro kommuns webbplats
Björkhagaskolan