Meny

Introduktionsprogram – Språkintroduktion

Språkintroduktion (SPRI) vänder sig till dig som är över 16, bosatt i Örebro och som nyligen har anlänt till Sverige. Utbildningen har mycket fokus på svenska språket. Målet är att du ska kunna gå vidare till ett nationellt program i gymnasieskolan, till vuxenutbildning eller bli bättre förberedd för arbetslivet. Om du är under 18 år behöver du inte ha fått uppehållstillstånd eller ditt personnummer för att börja på språkintroduktion.

SPRI-bas

På SPRI-bas läser du svenska, matematik, engelska, SO, idrott och i en del fall NO. Du läser också om samhället och omvärlden i temaform. Det gör du med stöd av studiehandledare på ditt modersmål. Klassen deltar även i Kulturskolans undervisning.

SPRI-grund

När du har nått vissa förutbestämda mål i svenska språket kan du gå vidare till SPRI-grund. Där får du undervisning i de grundskoleämnen du behöver för att bli behörig till ett nationellt program.

Det finns flera vägar vidare efter SPRI. Det får du veta mer om genom våra studie- och yrkesvägledare, se kontaktuppgifter nedan.

Anmälan

Om du vill anmäla dig till Språkintroduktion kan du gå in på Örebro kommuns hemsida eller ringa Martha Liw 019-21 39 02.

Information på olika språk

På Utbildningsinfos webbplats finns information på olika språk om:

Utbildningsplan

Utbildningsplan för Språkintroduktion. (pdf, 2.9 MB)

Kvalitetsarbete

På Karolinska gymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

För dig som är elev på Språkintroduktion

Frånvaroanmälan

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan måste du göra en frånvaroanmälan.

Kontaktuppgifter till oss på Språkintroduktion

Kontaktuppgifter till oss på Språkintroduktion

Kontaktuppgifter SPRI (pdf, 117.3 kB)

Senast uppdaterad: 30 april 2020

Publicerad: 6 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se