Meny

Humanistiska programmet kommer inte att starta från och med hösten 2017!

Örebro kommuns gymnasienämnd har beslutat om förändringar i utbudet av gymnasieutbildningar från och med hösten 2017. En av förändringarna innebär att Humanistiska programmet vid Karolinska gymnasiet utgår ur programutbudet.

Här kan du se vilka program som finns på de kommunala och fristående gymnasieskolorna i Örebro.

Humanistiska programmet

Lär dig att förstå och tolka människor
nu i din egen tid och historiskt – i din närhet och globalt.

1

Inriktning:

Språk

Det här programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människor tänker, känner, agerar, skapar och kommunicerar.

Språk är en förutsättning för kommunikation, reflektion och lärande och därför präglas utbildningen av en språklig medvetenhet.

Du får arbeta med att uttrycka dig i både tal och skrift och utvecklar på så sätt en språklig säkerhet och kreativitet som kommer till nytta i alla ämnen. Du får öva upp din förmåga att argumentera, dra slutsatser och motivera dina ställningstaganden.

Inom programmet kommer du att utveckla dina förmågor främst inom humaniora men du får även en utbildning inom det samhällsvetenskapliga området. Under din utbildning kommer du att studera människan både i samtiden och i historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv. Vi sätter människans skapande i centrum och behandlar kulturarv, samtida kultur och interkulturella frågor, liksom språk som kulturbärare.

Humanistiska programmet ger dig en bred kunskapsbas att stå på och lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Programmet är högskoleförberedande. Till vissa högskoleutbildningar kan det krävas särskild behörighet.

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagningen i Örebro län sköter antagningen till årskurs 1 för alla kommunala och fristående gymnasieskolor i länet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.


Egen dator/surfplatta


Språkprofil


FN-skola


Estetisk profil

INRIKTNING OCH FÖRDJUPNING

Språk

På Humanistiska programmet läser du två moderna språk. Dels det du har med dig från högstadiet, dels väljer du ett nytt språk som du läser under alla tre åren.

Internationellt fokus

Utbildningen har ett internationellt fokus eftersom Karolinska gymnasiet är en certifierad FN-skola och vi genomför regelbundet FN-rollspel. Under din tid på Karolinska gymnasiet kan du under din utbildningstid få möjlighet att delta i utbyten och skolan driver och deltar kontinuerligt i olika EU-projekt.

 


Undervisningen utgår från det samhälle vi lever i men sätter det i ett globalt sammanhang. Syftet är att du utvecklar ett humanistiskt förhållningssätt, en förmåga till kritiskt tänkande och en vilja att tolka och analysera människors handlande och kultur ur olika perspektiv.

 


Du får omsätta dina kunskaper i humaniora i praktiken genom studiebesök, utbyten och andra praktiska inslag.

Karro Kultur - profil

Är du intresserad av musik, dans, bild eller teater? Då har du möjlighet att inom det individuella valet välja estetiska kurser så att du får ett paket med 200 poäng av din estetiska profil. Vi kallar det Karro Kultur.

ÄMNEN OCH POÄNG

1. Gymnasiegemensamma ämnen1150 poäng

Programämnen

Visas inte

Visas inte

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Historia 2b - Kultur

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1 eller Svenska som 2:a språk 1

100 p

Svenska 2 eller Svenska som 2:a språk 2

100 p

Svenska 3 eller Svenska som 2:a språk 3

100 p

Total

1150 p

2. Programgemensamma ämnen350 poäng

Programämnen

Visas inte

Visas inte

Filosofi 1

50 p

Moderna språk

200 p

Människans språk

100 p

Total

350 p

3. Inriktningar400 poäng

Programämnen

Visas inte

Visas inte

Språk

300 p

Latin – Språk och kultur

100 p

Total

400 p

4. Programfördjupning300 poäng

Programämnen

Visas inte

Visas inte

Valbara kurser

300 p

Total

300 p

5. Individuellt val200 poäng

Programämnen

Visas inte

Visas inte

Individuellt val

200 p

Total

200 p

6. Gymnasiearbete100 poäng

Programämnen

Visas inte

Visas inte

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

efter studenten

  • Högskolestudier (kan kräva särskild behörighet)

under utbildningen

  • Internationella utbytenefter högskolestudier

  • Jurist
  • Bibliotekarie
  • Historiker
  • Studie- och yrkesvägledare
  • Journalist
  • Språkforskare
  • Översättare
Kontakta oss om Plusbox rubrik

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Anne Matthiesen

Studie- och yrkesvägledare

019-21 65 09

anne.matthiesen@orebro.se

Senast uppdaterad: 1 december 2017

Publicerad: 25 augusti 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se