Meny

Om skolan

Hos oss på Karolinska gymnasiet får du mer ansvar och större möjligheter att själv påverka grunden till din framtid. Här möts du av nya idéer och får verktygen för att lyckas.

På Karro värnar vi om våra traditioner och den speciella Karro-andan, som följer våra elever genom hela livet. En gång Karro-pilt alltid Karro- pilt!

Vi är en certifierad FN-skola och har dessutom väl inarbetade kontakter med både universitet och näringsliv.

Lärarutbildningen på Örebro universitet har valt Karro som en av sina övningsskolor på grund av hög kompetens bland våra lärare.

Skolan ligger i centrala Örebro. Antal elever: ca 1 250

Internationellt, samarbeten och utbyten
Logotyp FN-skola

Internationellt och utbyten

Karolinska gymnasiet har en lång tradition av internationella kontakter, elevutbyten och utlandspraktik. Vi är en skola där världen aldrig känns långt borta.

Karolinska gymnasiet är en av FN-förbundet certifierad FN-skola. Det innebär att du som elev hos oss får fördjupad kunskap i globala frågor och inblick i FNs internationella arbete. Alla elever på skolan blir engagerade i dessa frågor bland annat genom rollspel, workshops och föreläsningar.

Vi strävar efter att utveckla en miljö som stimulerar en stärkt interkulturell och internationell utveckling för både dig som elev och för personal.

Några exempel på vad elever fått göra hittills:

 • samarbete med olika hjälporganisationer
 • i undervisningen möta utländska praktikstudenter från Universitetet
 • praktik utomlands
 • språk- och kulturutbyten med Frankrike, Spanien och Tyskland

Välkommen att utforska världen med oss!


Örebro universitets logotyp

Samarbeten

Karolinska gymnasiet är en övningsskola

Örebro universitet inledde hösten 2014 försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Det är en 5-årig försöksverksamhet på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Försöksverksamheten sker i nära samarbete med skolor och förskolor i regionen och innebär att universitetets samverkan med skolor och förskolor stärks kring den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom lärarutbildningen.

Syfte och målsättning

Syftet med försöksverksamheten är att stärka blivande lärares professionsutveckling och att höja kvaliteten i lärarutbildningen genom att stärka samarbetet mellan campus- och verksamhetsförlagd utbildning.

Genom försöksverksamheten får universitet och skolhuvudmän även möjlighet att mötas i forsknings- och utvecklingsarbete för att skapa en framstående skolmiljö.

Tätt samarbete mellan verksamhet och universitet

Det utökade samarbetet innebär bland annat att lärarstudenter återkommer till samma skola eller förskola i större utsträckning, att universitetets lärare finns i skol- och förskoleverksamheten vid den verksamhetsförlagda utbildningen genom seminarier och träffar och att utvärdering och uppföljning kring den verksamhetsförlagda utbildningen ökar.

Hantering av fusk

Hantering av fusk i samband med eget arbete, prov eller liknande

Definition av fusk

 • Att kopiera någon annans material eller plagiera utan att redovisa källan.
 • Att använda otillåtna hjälpmedel.
 • Att skriva av någon annan eller delge någon annan otillåten information.
 • Att förfalska uppgifter.
 • Att låta någon annan skriva ens arbete.

Åtgärder vid fusk – Steg 1

 • Enskilt samtal mellan lärare och elev samt rektor.
 • Föräldrakontakt om eleven är under 18 år.
 • Ingen bedömning görs av arbetet.

Åtgärder vid fusk – Steg 2

 • Vid upprepning är grundprincipen att betyg ej ges på kursen.
 • Eleven ska, om steg 2 är aktuellt, informeras om rätten till prövning.
Blanketter, planer och styrdokument

Gemensamt för Karolinska gymnasiet

Utrymningsplan (pdf, 165.9 kB)

Plan mot diskriminering Språkintroduktion (pdf, 1.2 MB)

Informationsfoldern Piltguiden (pdf, 840.2 kB)

Ledighetsansökan elev (pdf, 24.1 kB)

Riktlinjer ledighet elever (pdf, 212.3 kB)

Trygghetsplan (pdf, 268 kB)

Nationella

Nationella styrdokument finns på Skolverkets webbplats.

Senast uppdaterad: 9 maj 2019

Publicerad: 25 augusti 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se