Meny

Socialförvaltningen - att jobba som socionom

Socialförvaltningens uppdrag är att stödja människor i deras vardag. Hos oss behövs många socionomer. En del jobbar som socialsekreterare med utredningar av olika slag. Andra jobbar som kurator inom någon av våra stödinsatser eller i våra förebyggande verksamheter. När vi frågar våra medarbetare vad som är det bästa med jobbet svarar de flesta; att kunna göra skillnad i någons liv. Vill du också göra det?

Tre socionomer berättar om sitt jobb

Här kan du läsa om vad tre av våra anställda socionomer arbetar med och vad som är det bästa med deras jobb!

Porträtt Rrezarta Krasniqi

Rrezarta Krasniqi

Vad gör du i ditt jobb?

Jag är socialsekreterare på utredningsenheten vuxna, det innebär att jag utreder, bedömer, tar beslut om och följer upp de insatser som vi beviljar.

De som kommer till oss ansöker om hjälp för framförallt missbruksproblem – alkohol, narkotika eller spel, men också om boende, skydd eller kontaktperson.

Vi jobbar utifrån lagstiftning såklart, SoL framför allt men även LVM och LVU. Jobbet består av många klientmöten och dokumentation, samverkan med olika aktörer, samarbetspartners och behandlingshem.

Hur länge har du jobbat?

I mars 2016 har jag jobbat i två år med myndighetsutövning på Utredningsenheten vuxna.

Vilken utbildning har du?

Jag har en socionomutbildning i grunden, men genom arbetet har jag även fått ta del av interna utbildningar. Så jag har utbildning i ASI – Addiction Severity Index, som är en bedömningsmetod som vi använder i våra utredningar och MI – Motiverande Intervjusamtal. På min arbetsplats jobbar vi också aktivt med att hela tiden utveckla verksamheten, det innebär bland annat ett omfattande samarbete med enheten för socialt arbete på Örebro universitet. Vi får även ta del av olika föreläsningar och mindre kurser inom området missbruk och andra relevanta teman för arbetet när sådana erbjuds.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att man träffar olika människor varje dag - ingen är den andra lik. Man får vara delaktig i någons, ibland viktigaste och största resa i livet. Ibland är det supertufft men alla gånger är det utmanande, utvecklande och spännande.


Porträtt Björn Eriksson

Björn Eriksson

Vad gör du i ditt jobb?

Jag är anställd som kurator i fältgruppen, där jag jobbar uppsökande och förebyggande med ungdomar 13-18 år.

Som kurator har jag även stödsamtal med ungdomar, vårdnadshavare och ibland hela familjer.

Från februari påbörjar jag min nya anställning som kurator på SPUTNIK , även det på förebyggande enheten i Örebro kommun, där syftet är att erbjuda stöd till anhöriga som har någon i familjen som dricker för mycket, använder droger eller missbrukar medicin. Arbetet består på SPUTNIK av enskilda samtal, gruppverksamhet och informationsspridning.

Hur länge har du jobbat?

Jag började som kurator i fältgruppen i oktober 2014, men hoppas bli kvar inom förebyggande enheten i många år framåt.

Vilken utbildning har du?

Socionomexamen och sen har jag gått kurser i BBIC och MI genom interna utbildningar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är bland annat det förtroende jag känner från min arbetsgivare. Som fältassistent är arbetet väldigt ostrukturerat vilket innebär att det ställs krav på att själv hitta ett väl fungerande arbetssätt och våga utvecklas i den riktning du själv tror på.

Jag väljer att stanna kvar inom den förebyggande enheten för att det förebyggande arbetet är någonting som engagerar mig och som jag tror på, och för att i min kommande yrkesroll kunna känna samma förtroende. Fantastiska kollegor som stöttar och driver hela enheten framåt, engagerande möten med människor, en fantastiskt kombination mellan tuffare och lugnare perioder vad gäller arbetsbelastning. Jag lär mig saker hela tiden, och jag har inte en enda dag känt att det har tagit emot att gå till jobbet.


Porträtt Carin Adler

Carin Adler

Vad gör du i ditt jobb?

Jag arbetar på ett HVB för tonåringar där en kuratorstjänst innebär att man arbetar som miljöterapeut i det direkta behandlingsarbetet med de inskrivna ungdomarna.

Vi arbetar både dagtid, kvällar och helger och har alltid fokus på ungdomarna och deras behandling genom att stå för ramar och struktur, vara en trovärdig och stabil vuxen tillsammans med ungdomarna från frukost, genom skoldagen, på deras fritid fram tills det är dags att säga god natt. Allt detta sker med förankring i vår teoretiska grundsyn och varje ungdoms vårdplan och individuella schema så att varje individ får möjlighet att jobba på sin utveckling.

I min roll ingår även administrativa uppgifter som att skriva genomförandeplaner, ihopsamlande av material så att vi tillsammans med vår psykolog kan utforma arbetshypoteser och att ha kontakt och samordna med socialkontoret och övriga samarbetspartners kring de ungdomar jag ansvarar för. Utöver detta gör vi tillsammans alla vanligt förekommande uppgifter i ett hem som exempelvis matlagning, städning och tvätt.

Hur länge har du jobbat?

Jag blev färdig socionom januari -96 och har jobbat på min nuvarande arbetsplats sedan januari 2001.

Vilken utbildning har du?

Jag är socionom i grunden, har även psykoterapi steg 1 samt interna utbildningar som BBIC, MI och olika miljöterapiutbildningar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att ha privilegiet att få vara en del av ungdomarnas utvecklingsprocess och att lära känna dem och deras familjer.

Utöver detta är arbetet omväxlande, utmanande och stimulerande med fantastiska kollegor och ledning.

För dig som är färdigutbildad:

Våra socialsekreterare har ett viktigt jobb!

Socialsekreterarna ska känna sig trygga och uppskattade! Nu erbjuder vi vikarierande socialsekreterare inom myndighetsutövning på Socialförvaltningen fast anställning efter ett år. Sök du också och ta del av Örebro kommuns erbjudanden!

Som socialsekreterare inom myndighetsutövning får du ett meningsfullt arbete och en gedigen grund för ditt fortsatta yrkesliv. Vårt löfte är att ge dig rätt förutsättningar i arbetet. Örebro kommun erbjuder en trygg anställning med utvecklingsmöjligheter inom yrket.

Som nyanställd får du:
  • grundlig introduktion efter anställning och på längre sikt
  • en fadder som stöd i praktiska frågor på arbetsplatsen
  • fördjupning och specialisering i en kompetenstrappa
  • handledning som är processinriktad och regelbunden
  • hälsopaket med friskvårdbidrag, företagshälsovård och samtalsjour
  • möjlighet att omvandla semesterersättning till semesterdagar.
Ditt uppdrag blir:

Inom Socialförvaltningen finns det flera yrken för dig som är socionom, bl.a. socialsekreterare och kurator inom Fältassistentgruppen och på HVB-hem som du kan läsa om i intervjuerna. Ditt uppdrag beror på vilken roll du har. Våra socialsekreterare jobbar med att utreda och handlägga ärenden enligt SoL, LVU och LVM. Vi jobbar också med rekrytering och utredning av kontaktfamiljer, familjehem, särskilt förordnade vårdnadshavare samt med stöd till familjehem. Som kurator utför du beslutade insatser enligt SoL, LVU och LVM. Det innebär t.ex. arbete på HVB-hem eller i någon av våra öppenvårdsgrupper. Du kan också jobba på någon av våra förebyggande verksamheter, som t.ex. i fältgruppen, på familjecentralerna eller med annat föräldrastöd.

Vi tror att du:

 

  • har intresse och engagemang för barn, unga och deras familjer eller familjer och vuxna i utsatta situationer
  • har drivkraft att hitta rättssäkra lösningar
  • gillar att arbeta i team
  • är engagerad och kan sätta dig in i andras perspektiv.

Senast uppdaterad: 27 juni 2017

Publicerad: 19 januari 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se