Meny

Örebro - en växande kommun

Två män och en grävskopa

Örebro är Sveriges sjunde största kommun och Sveriges tredje snabbast växande kommun. Det märker vi på VA av!

Samtidigt som befintliga ledningar behöver förnyas, växer staden så det knakar och vår verksamhet utvecklas därefter. Vi bygger en ny vattenreservoar med dubbelt så stor kapacitet och arbetar med Vättern som alternativ råvattentäkt, vilket skulle innebära en 4 mil lång bergtunnel genom Närke. Det är inget litet projekt! Ett antal bostadsområden på landsbygden väntar också på anslutning till det kommunala VA-nätet. Som våra medarbetare säger: Jobbet är varierande.

Intervju Stefan Sjögren
Porträtt på Stefan Sjögren vid ett vattendrag.

Det är spännande, expansivt och utmanande. Det är tre anledningar till att börja jobba hos oss. Det händer hela tiden saker och uppstår nya situationer med frågeställningar som vi inte alltid har svar på.

Stefan leder arbetet med kommunens ansökan om vattenskyddsområde för huvudvattentäkten Svartån, tar fram ansökningar och företräder Tekniska förvaltningen på ledningsrättsammanträden hos Lantmäterimyndigheten och är uppdragsbeställare och kontaktperson för omvandlingsområden. Skrivelser för politiska beslut samt utveckling och förankring av kommunens VA-plan är andra arbetsuppgifter. Ett jobb som innebär mycket nätverkande och kontakter på bred front med såväl medborgare, andra förvaltningar, politiker och myndigheter kring frågor som rör till exempel lagstiftning, planering, bygglov och naturvård.

Det är som roligast när det är lite utmanande. Det är variationen och utmaningarna som driver mig. Örebro kommun är rätt progressiva när det gäller utvecklingsfrågorna med projekt som till exempel Vätternvatten, ny vattenreservoar och kväverening av avloppsvatten. Som Sveriges sjunde största kommun ska vi vara en drivkraft inom VA-frågorna, jag ser gärna att vi växlar upp ännu mer kring framtidens lösningar.

Stefans resa har gått från Linköping via Umeå till Örebro. Ett allmänt naturintresse lockade och efter utbildning till biolog i Umeå fick han jobb på dåvarande Fiskeriverket med ett lokalkontor i Örebro. Efter några år ville Stefan bredda sig och läste miljöjuridik på distans. Sedan väntade fem år som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Örebro kommun, med fokus på enskilda avlopp. En längtan efter nya utmaningar och
utvecklingsmöjligheter väcktes och när en ny tjänst på Planeringsenheten dök
upp tog Stefan klivet över till rollen som planerare på Vatten och avlopp.

På Planeringsenheten har många kollegor roller med egna ansvarsområden, vilket ger stor frihet att själv forma arbetet. Det är roligt att jobba i förvaltningsform. Man kommer ganska nära andra förvaltningar, vi sitter fysiskt i samma byggnad och kommer att sitta ännu mer tillsammans över verksamhetsgränserna framöver. Så vill jag jobba.

När det gäller trivseln på jobbet beskriver han en kultur med en positiv och förstående inställning till att folk har ett liv vid sidan av jobbet. Det känns bra och skönt.

Hur är det då att leva och bo i Örebro? Efter tio år på landet har Stefan nu bott i stan i fem år och skulle gärna rekommendera andra att flytta hit. Det är en lagom stor stad som har allt, med närhet till ett friluftsliv och det satsas på trivsel för örebroarna.

 Jag tycker verkligen att Örebro är en fantastisk stad att bo i. Det har hänt otroligt mycket sen jag flyttade hit. Området där Svartån mynnar ut i Hjälmaren, med Naturens hus i centrum, har blivit en härlig miljö för friluftsliv, naturupplevelser och rekreation. Stråken utmed Svartån och Lillån har utvecklats, liksom Kilsbergen en bit utanför stan, där det finns tillgång till skidspår, bad och vandringsleder. Kommunen är verkligen en drivkraft som gör mycket för att göra det trevligt för örebroarna både inne i stan och runt om i kommunen.

Stefans favoritvatten är dels sjöarna uppe i Kilsbergen, dels stråket där Svartån slingrar sig ut mot mynningen i Hjälmaren, flankerat av ett charmigt koloniområde på ena sidan promenadstråket och lönnar som speglar sig i åvattnet på den andra.  

Porträtt på Stefan Sjögren sittandes på en stubbe, drickandes kaffe ur en termosmugg.
Intervju Abdikhani Shuriye
Abdikhani Shuriye

Flyttlasset gick från västkusten till Örebro. Uppvuxen i Göteborg, med studier inom väg och vatten på Chalmers, var det dags att ta steget ut på arbetsmarknaden. Jobbet i Örebro lät intressant och han fick snabbt svar på ansökan. Här trivs han jättebra, Örebro är en stad där allt som behövs finns. 

Jobbet har precis den bredden som jag trodde och jag lär mig mycket hela tiden. Jag har kontakt med hela VA men kommer även i kontakt med andra verksamheter såsom Miljökontoret, Park och gata och Stadsbyggnad. Man får verkligen en helhetsbild av hur VA hänger ihop med övrig stadsplanering när man jobbar i en kommun.

Samarbetet med andra förvaltningar är lärorikt, men kan även vara utmanande för alla parter. Det handlar om att kunna överföra kunskap mellan varandra, få samsyn och reda ut ansvarsgränser som överlappar mellan avdelningarna.

Jobbet blir aldrig tråkigt och vi växer så det knakar, så det finns massor att göra. Vi är med och tar oss an de utmaningar som dyker upp, löser saker och ser hur staden växer fram.

Abdikhani Shuriye beskriver jobbet som varierande. En stor del av jobbet sker på kontoret, i möten och ibland ute i fält. Större uppdrag, som till exempel förnyelseplanering eller utredningar kring tillskottsvatten, sträcker sig över flera månader. Andra uppdrag kan bestå av kortare beräkningsuppdrag över kanske en dag för att simulera VA-modeller eller hjälpa kundservice med att räkna på kapacitet, tryck eller liknande. Andra arbetsuppgifter handlar om att bevaka VA-frågorna i kommunens schakt- och bygglovsremisser. 

Från utbildningen har man ju med sig mycket kunskap, men det är en sak att ha kunskapen och verktygen och en annan sak att kunna använda dem. Jag känner att jag lär mig och utvecklas varje dag och har fått stor inblick i vad som händer i verksamheten. Jag har trevliga medarbetare, som hjälpt mig mycket, det är smidigt att bara kunna gå in till vem som helst och fråga om vad som helst och få hjälp.

Förnyelseplaneringen utgår från konkreta behov som att ett område till exempel har problem med läckor, stopp eller andra driftproblem. Då inleds ett detektivarbete för att forska i hur problemet uppstått, vilka alternativa lösningar som finns och vad åtgärderna skulle kosta, vilket till slut landar i en handlingsplan. Även tillskottsvattenutredningar handlar om att komma fram till vad som orsakar problematik och hur det kan åtgärdas, för att minska flödet av tillskottsvatten till avloppsreningsverket. Det kan röra sig om felkopplingar och inläckage som orsakar stora flöden till reningsverket i samband med nederbörd eller liknande.

Jag är absolut nöjd med mitt yrkesval. Det byggs alltid något någonstans och folk kommer alltid att behöva dricka sitt vatten och ta hand om sitt avlopp. Sedan är ju VA lite speciellt eftersom det är bra när vi är osynliga. Vi märks ju bara när saker inte fungerar som de ska, när det inte kommer vatten i kranen eller när en ledning går sönder, och det är ju sällan folk inte har vatten i kranen.

Abdikhani Shuriye
Intervju Charlotte Vallgren
Charlotte Vallgren

Vi måste ju ha vatten, konstaterar Charlotte Vallgren. Det är roligt att se att vattenförsörjningen fungerar och att vara med på ett hörn och lösa de problem som dyker upp. Vi märker av att Örebro växer och får fler och fler stora jobb att ta hand om. Det innebär också att vi vuxit som verksamhet och behöver växa ännu mer. Det är full fart i alla led. 

Charlotte Vallgren är örebroare med 4-årig utbildning till gymnasieingenjör i botten. Ett intresse för kemi låg bakom utbildningsvalet, men ett nytt intresse för byggfrågor tog över och när det var dags att kliva ut på arbetsmarknaden hamnade Charlotte inom VA-området. Efter 18 år på Kumla kommun som kartritare, karttekniker och projektör började hon 2008 på enheten Ledningsnät på VA vid Örebro kommun.

Hon är med och förbereder inför i stort sett alla ledningsarbeten som byggs i egen regi. Det ska finnas tillstånd, skyltar och utrymme till bodar och containrar, materialspecifikationer för rör, brunnar med mera, beräkningar på hur höga brunnarna ska vara och vart ledningarna ska gå in och ut. Kostnadsberäkningar för hela uppdraget är en annan viktig del, liksom information till boende och andra som berörs av ledningsarbetet. Utmaningen ligger i att få till helheten.

Jag vet ju inte alltid hur kollegorna jobbar där ute och vi slår ofta våra kloka huvuden ihop för att få fram bra lösningar vad gäller till exempel materialvalet vid specialkopplingar.

I jobbet ingår även mycket dokumentation, både för att ha bra rutiner och instruktioner, men också så att alla beslut, tillstånd och underlag som rör ett visst uppdrag finns samlade på ett och samma ställe. Charlotte deltar också som sakkunnig vid upphandlingar av material som till exempel betongrör, rördelar och brunnar.  

Jag får jobba med mycket olika saker och med kollegorna på hela Ledningsnät, inom resten av VA och i andra verksamheter som till exempel Park och gata. Jag trivs så himla bra. Vi har ett spännande jobb med att förebygga och åtgärda läckor och är ett trevligt gäng där alla samarbetar med varandra.

Charlotte Vallgren

Senast uppdaterad: 26 januari 2018

Publicerad: 20 april 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se