Meny

Lärare inom vuxenutbildning

Vill du vara med att förändra människors liv? Vi som jobbar på kommunal vuxenutbildning (Komvux) har ett tydligt fokus på den enskilda individens utveckling och möjligheter. Vi utgår ifrån att alla kommer att lyckas. Nu söker vi fler kollegor!

En yngre kvinna, en äldre kvinna och en man sitter vid ett bord med en dator och börcker

Foto: Scandinav bildbyrå

Ditt uppdrag som lärare inom vuxenutbildningen

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen inom de ämnen du är behörig i. Du använder metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse, samt skapar en god miljö för lärande. Vi tror också att du håller dig uppdaterad om aktuell forskning inom ditt verksamhetsområde.

Olika områden inom Komvux

Vill du arbeta som lärare inom den Komvux i Örebro kommun finns det flera olika inriktningar att välja på.

Du kan jobba inom de här områdena:

  • Grundläggande utbildning
  • Gymnasial utbildning
  • SFI
  • Vård- och omsorgsutbildning
  • Särskild utbildning för vuxna (Särvux)

En lärare berättar om sitt jobb

Britt Marie Beskow, förstelärare på Campus Risbergska
Svartvitt porträtt på Britt Marie Beskow.

Britt Marie Beskow.

Namn: Britt Marie Beskow
Titel: Förstelärare
Skola: Campus Risbergska
Årskurs: SFI, Svenska för invandrare
Ämnen: Språkverkstan

Hur länge har du varit lärare och vilken utbildning har du?

– Jag har jobbat som lärare i 14 år. Sedan 2007 jobbar jag på SFI. Innan jag blev lärare jobbade jag inom barnomsorgen. Den utbildning jag har är det som kallas tidiglärare, som är lärare upp till årskurs 6. Svenska som andraspråk är jag utbildad att undervisa i upp till årskurs 9.

Vad gör du en vanlig dag på jobbet?

– Jag har kontakt med elever från olika grupper inom SFI. De elever som kommer till mig i Språkverkstan har ett extra behov, de når inte de uppsatta målen. Jag och min kollega som jobbar i Språkverkstan, jobbar med elevens behov och vi jobbar individuellt med en individuell studieplan för varje elev. För att lokalisera varför eleven inte når målen så gör vi en kartläggning av innan eleven börjar hos oss, för att skapa förståelse och se vad det är som gör att eleven inte klarar målen.

– På Campus Risbergska finns en stödverksamhet med kuratorer, logopeder, specialpedagoger och Språkverkstan. Det som jag och min kollega jobbar med är läs-, skriv- och uttalssvårigheter. Vid andra omständigheter finns dem andra professionerna som hanterar dessa.

Vad är det bästa med jobbet?

– Alla fantastiska möten med vuxna människor. Jag tycker det är roligt och utmanande att tänka över hur man jobbar med vuxna, det är ett helt annat sätt än att jobba med barn och unga. Deras erfarenheter är större och man får hjälpa dem att bygga vidare på det som de redan har med sig. Det är viktigt att inte glömma bort att de har så mycket livserfarenhet. Ödmjukheten i mötet blir därför viktig.

– Som lärare på Komvux får man också utveckla sin pedagogiska förmåga, det är ett annat sätt att lära ut. Jag måste vara klurig i min arbetssituation. Jag måste hitta vad som passar för varje individ, varför kommer man inte igång till exempel och börjar skriva? Jag gillar också den ömsesidiga respekten, visar jag respekt för eleverna märker jag direkt hur jag får med mig dem på ett bättre sätt i lärandet.

Vilka möjligheter till utveckling möter du i ditt jobb?

– Jag har verkligen fått chansen att utvecklas. Jag får möjlighet till den utbildning jag behöver som lärare. Sedan finns det en stor möjlighet att påverka verksamheten och hur mina arbetsuppgifter ser ut. Detta oberoende vilken rektor som är min chef.

Varför valde du Örebro kommun som arbetsgivare?

– Det är den största arbetsplatsen när man ska jobba inom skolan. Jag gillar också tanken på en likvärdig skola som Örebro kommun står för. Det finns också en trygghet i att jobba inom Örebro kommun.

– Även möjligheten att läsa och lyfta sig som lärare är central. Får man en sådan möjlighet öppnas nya dörrar att gå vidare i livet. Ser man till min tjänst på SFI så har jag stannat för att jag fått chansen att prova många olika saker. Det finns möjlighet att byta arbetsuppgifter, att göra karriär och att påverka. Tycker man om att vara med och påverka sin egen arbetssituation och hela den pedagogiska verksamheten får man chansen att göra det. Nu har jag, till exempel, fått tjänsten som förstelärare och som sådan har jag olika intressanta uppdrag. Just nu är jag med och tittar på hur mottagandet av nya elever ska se ut. Jag jobbar även med ett läsprojekt som berör läshastighet.

Vad vill du säga till framtida kollegor?

– Du kommer till en stor arbetsplats med många kollegor. Du blir en del av helheten och du får ett bra välkomnande. Dina arbetsuppgifter ser olika ut beroende på var i det stora pusslet du hamnar. Du får även vara med och jobba mot kommunens gemensamma mål: ”alla ska lyckas” som är en fantastisk vision.

Just nu söker vi

Senast uppdaterad: 5 juni 2018

Publicerad: 27 november 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se