Meny

Lärare i grundskolan

Inom Örebro kommuns grundskola och grundsärskola är vi mer än 1 200 lärare som tillsammans arbetar för att varje elev ska må bra och nå optimal kunskapsutveckling. Nu söker vi fler kollegor!

Två flickor, en pojke och en lärare vid en skolbänk.

Foto: Scandivav bildbyrå/Astrakan

Ditt uppdrag som grundskolelärare

Som lärare väcker du elevernas nyfikenhet på lärandet. Du kommer att undervisa och stödja dina elever när de lär sig förstå världen genom att läsa, skriva och räkna samt genom drama, bildskapande och musik. Du kommer som lärare spela en viktig roll för många elevers lärande och utveckling. Du inspirerar eleverna i deras kunskapsinlärning, lust att lära och sociala utveckling. En viktig del i arbetet är att utveckla elevernas intresse för att själva inhämta kunskap. I skolorna i Örebro ska eleverna ha inflytande och vara delaktiga och involverade i sin egen lärprocess.

Vi tror att du…

  • har god förmåga att planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt,
  • är tydlig i din kommunikation och skapar en god miljö för lärande,
  • är nytänkande och kommer med idéer och nya angreppssätt,
  • har en god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och elevernas olika förutsättningar,
  • har en god samarbetsförmåga och lyhörd för andras tankar och åsikter,
  • är utvecklingsintresserad och är öppen för nya idéer och angreppssätt,
  • och tycker om att arbeta med digitala verktyg i undervisningen, samt tycker digitalisering är spännande.

Tre lärare berättar om sina jobb

Sofia Bürger, förstelärare på Adolfsbergsskolan
Svartvitt porträtt på Sofia Bürger.

Sofia Bürger.

Namn: Sofia Bürger
Titel: Förstelärare
Skola: Adolfsbergsskolan
Årskurs: F-6

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Först och främst är det mötet med barnen. Jag kan ibland tänka; vilken annan yrkeskår möts av så många glada och positiva barn varje morgon? Jag upplever att mitt arbete är viktigt och tänker att jag är en av byggstenarna för att eleverna jag möter ska ha möjlighet att lära sig, utvecklas och i förlängning kunna göra de val de önskar i livet.

Den pedagogiska friheten som läraryrket till stor del innebär gör att jag får använda min kreativitet både i enskild planering och undervisning, men också tillsammans med kollegor. Det gör att jag hela tiden utvecklas som pedagog, trots att jag arbetat många år i yrket. Och det gör att det är spännande att ta sig an arbetsområden på andra sätt än jag gjort tidigare, kanske med en ny arbetsmetod. Jag känner väl till våra mål men vägen dit får jag vara med och utforma.

Vilka möjligheter till utveckling möter du i ditt arbete?

– Det finns stora möjligheter till utveckling, men det handlar mycket om det egna drivet, orken och viljan att utvecklas. Jag tror att de flesta skolledare välkomnar lärare som har idéer och viljan att driva utvecklingsarbeten i linje med läroplan och kommunala direktiv. Till exempel kan man ingå i olika utvecklingsgrupper. Då öppnas nya vägar inom skolvärlden, både på nationell nivå och internationell nivå, till exempel genom samarbeten inom Erasmus Plus och Nordiska skolprojekt.

Vi har också ett kollegialt lärande som sker mellan pedagoger på skolan, och i år arbetar vi med det nationella läslyftet. Tidigare år har vi arbetat med mattelyftet och även andra områden som vi på Adolfsbergskolan har önskat att utveckla. Jag gillar att vi har höjt vår status och vågar prata om att vi förhåller oss till aktuell forskning, beprövad erfarenhet och yrkeskunskap för att skapa de bästa förhållandena för elevers lärande.

Varför valde du Örebro kommun som arbetsgivare?

– Jag flyttade till Örebro för att en del av familjen redan fanns här. Men anledningen till att jag valde att jobba i Örebro kommun är att det känns tryggt med en stor arbetsgivare, och att vi har kommungemensamma resurser som skolan tar del av. Det gynnar både våra elever och utvecklingen hos oss pedagoger.

Vad skulle du vilja säga till dina framtida kollegor?

– Att vara lärare innebär att vara en del av framtiden. Du gör avtryck genom kunskap och engagemang, som förhoppningsvis förändrar världen till det bättre när våra unga människor tar över. Vi behöver fler kollegor med viljan att påverka, förändra och utveckla. Att vara lärare är berikande!

Hur länge har du jobbat som lärare?

– Jag har arbetat sedan 1994 och började min yrkesbana i Avesta kommun. Därefter har jag arbetat på Lillåns skola F-6 i 17 år, och för två år sedan flyttade jag över till Adolfsbergskolan.

Vilken utbildning har du?

– Jag är utbildad lärare för årskurs 1-7, med inriktning på matematik, naturvetenskap (no) och musik. Jag utbildade mig på Uppsala universitet på grundskollärarprogrammet. Jag har även byggt på min utbildning med några kurser i digital kompetens med inriktning på ljud, bild och berättande.

Magnus Windefelt, förstelärare på Lillåns skola
Svartvitt porträtt på Magnus Windefelt.

Magnus Windefelt.

Namn: Magnus Windefelt
Titel: Förstelärare
Skola: Lillåns skola
Årskurs: 7–9
Ämnen: Biologi, kemi, fysik och matte

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag skulle säga att det är att man är i ständig utveckling. Om man är en nyfiken person och nyfiken på andra människor så tvingas man hela tiden att utvecklas. Jag gillar samarbetet mellan människor, både med eleverna och kollegorna. Jag har helt fantastiska elever, så det är kul att få ägna sig åt, inte bara uppfostran, utan att få att vara lärare.

Vilka möjligheter till utveckling möter du i ditt arbete?

– Många skulle lyfta fram det här med kompetensutveckling, men jag tycker att utvecklingen sker dag för dag. Jag utvecklas med mina elever och kan omsätta det jag lär mig i praktiken. Om man är lite prestigelös i sitt samarbete med sina ungdomar och lyssnar på dem så lär man sig extremt mycket av dem, och det tycker jag är kul.

Varför valde du Örebro kommun som arbetsgivare?

– Jag är härifrån Örebro från början. Men vi var iväg en sväng till Finspång, och när min äldsta son skulle födas så kände vi att om vi skulle flytta tillbaka någon gång så var det nu. Då sökte jag några jobb här i Örebro och kände att Lillån passade mig bra. Och det var ett bra beslut för jag har ju blivit kvar här.

Vad skulle du vilja säga till dina framtida kollegor?

– Många har förutfattade meningar om att högstadiet är en jobbig ålder, men jag gillar högstadiet. Men jag tror man måste vara ganska säker på vem man är innan man tar sig an ungdomar i den här åldern, för de är ganska krävande. Man måste vara kompetent, för om man inte kan sin sak blir man snabbt avslöjad. Jag har många elever som är extremt duktiga. Att vara lyhörd men ändå rak och tydlig är viktigt. När jag var på en föreläsning och lyssnade på Mats Trondman, som föreläste i pedagogik, så sa han att om man ska sätta en etikett på hur en bra lärare ska vara så är det ”schysst men lite knäpp”.

Hur länge har du jobbat som lärare?

– 17 år, jag är inne på 18:e året nu. Jag jobbade två år som lärare i Finspång och nu har jag varit 15 år här på Lillån.

Vilken utbildning har du?

– Grundskollärarutbildning med inriktning matte, biologi och kemi, för årskurs 4-9. Och jag har behörighet för gymnasieskolan också i biologi och kemi. Jag läste på Örebro universitet.

Ida Björklund, lärare på Adolfsbergsskolan
Svartvitt porträtt på Ida Björklund.

Ida Björklund.

Namn: Ida Björklund
Titel: Lärare
Skola: Adolfbergsskolan
Årskurs: 4-9
Ämnen: Bild och matematik i de kommungemensamma undervisningsgrupperna för elever med autism.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att jag får möjligheten att lyfta andra och bidra till att de utvecklas. Jag tycker också om att det är kreativt och varierande.

Vilka möjligheter till utveckling möter du i ditt arbete?

– Oändliga, yrket kräver att jag hela tiden utvecklas för att kunna bemöta alla olika elever och erbjuda dem en lärmiljö som känns meningsfull och möjlig att utveckla nya kunskaper i. En bra möjlighet till fortbildning har varit matematiklyftet och läslyftet, som är en statlig satsning där man lär sig med och av sina kollegor.

På skolan finns också utvecklingsmöjligheter för mig som lärare när jag möter kollegor i ämneskonferenser. Ett annat sätt att utvecklas på är att vara en del i någon av de grupper vi har på skolan för att utveckla olika fokusområden. Till exempel trygghetsteamet, biblioteksgruppen, IKT-gruppen eller ledningsgruppen. Jag har också haft möjlighet att i samarbete med universitetet delta i en forskarcirkel för att utveckla undervisningen.

Men den största utvecklingsmöjligheten finns i det dagliga mötet med eleverna. Genom att reflektera över min egen undervisning och andra arbetsuppgifter kan jag lära mig av både mina egna misstag och det jag lyckats bra med.

Varför valde du Örebro kommun som arbetsgivare?

– Det är viktigt för mig att ha friheten att kunna plocka det bästa ur olika pedagogiska inriktningar, därför vill jag inte jobba på en skola med en särskild profilering.

Jag tycker också att det är viktigt att de skattepengar som är avsatta till skolan används till det och därför ville jag inte jobba på en skola som inte återinvesterar eventuell vinst i verksamheten. I kommunen har jag också fått möjlighet att hjälpa de elever som behöver en särskilt anpassad lärmiljö, för att de ska kunna ta till sig nya kunskaper och få möjlighet att utvecklas tillsammans med andra.

Vad skulle du vilja säga till dina framtida kollegor?

– Ni har valt ett fantastiskt roligt och viktigt yrke; ett yrke där man får möjlighet att växa som människa och göra skillnad.

Hur länge har du jobbat som lärare?

– 15 år.

Vilken utbildning har du?

– Jag är grundskollärare för årskurs 1-7 i botten. Sedan har jag vidareutbildat mig i bild och matematik för att få behörighet att undervisa upp till årskurs 9 i matte, och upp till gymnasiet i bild. Nu vidareutbildar jag mig igen till speciallärare.

Just nu söker vi

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 26 mars 2018

Publicerad: 27 november 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se