Meny

Lärare i Örebro kommun

Örebro kommun är en av Sveriges största arbetsgivare och vi är över 1 900 lärare som tillsammans arbetar för att varje elev ska lyckas nå sina egna och skolans mål. Nu behöver vi fler lärare till våra grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och till vuxenutbildningen. Vill du vara med?

Fyra lärare och en kvalitetsutvecklare berättar om sitt jobb

Britt Marie Beskow, förstelärare på Campus Risbergska
Svartvitt porträtt på Britt Marie Beskow.

Britt Marie Beskow.

Namn: Britt Marie Beskow
Titel: Förstelärare
Skola: Campus Risbergska
Årskurs: SFI, Svenska för invandrare
Ämnen: Språkverkstan

Hur länge har du varit lärare och vilken utbildning har du?

– Jag har jobbat som lärare i 14 år. Sedan 2007 jobbar jag på SFI. Innan jag blev lärare jobbade jag inom barnomsorgen. Den utbildning jag har är det som kallas tidiglärare, som är lärare upp till årskurs 6. Svenska som andraspråk är jag utbildad att undervisa i upp till årskurs 9.

Vad gör du en vanlig dag på jobbet?

– Jag har kontakt med elever från olika grupper inom SFI. De elever som kommer till mig i Språkverkstan har ett extra behov, de når inte de uppsatta målen. Jag och min kollega som jobbar i Språkverkstan, jobbar med elevens behov och vi jobbar individuellt med en individuell studieplan för varje elev. För att lokalisera varför eleven inte når målen så gör vi en kartläggning av innan eleven börjar hos oss, för att skapa förståelse och se vad det är som gör att eleven inte klarar målen.

– På Campus Risbergska finns en stödverksamhet med kuratorer, logopeder, specialpedagoger och Språkverkstan. Det som jag och min kollega jobbar med är läs-, skriv- och uttalssvårigheter. Vid andra omständigheter finns dem andra professionerna som hanterar dessa.

Vad är det bästa med jobbet?

– Alla fantastiska möten med vuxna människor. Jag tycker det är roligt och utmanande att tänka över hur man jobbar med vuxna, det är ett helt annat sätt än att jobba med barn och unga. Deras erfarenheter är större och man får hjälpa dem att bygga vidare på det som de redan har med sig. Det är viktigt att inte glömma bort att de har så mycket livserfarenhet. Ödmjukheten i mötet blir därför viktig.

– Som lärare på Komvux får man också utveckla sin pedagogiska förmåga, det är ett annat sätt att lära ut. Jag måste vara klurig i min arbetssituation. Jag måste hitta vad som passar för varje individ, varför kommer man inte igång till exempel och börjar skriva? Jag gillar också den ömsesidiga respekten, visar jag respekt för eleverna märker jag direkt hur jag får med mig dem på ett bättre sätt i lärandet.

Vilka möjligheter till utveckling möter du i ditt jobb?

– Jag har verkligen fått chansen att utvecklas. Jag får möjlighet till den utbildning jag behöver som lärare. Sedan finns det en stor möjlighet att påverka verksamheten och hur mina arbetsuppgifter ser ut. Detta oberoende vilken rektor som är min chef.

Varför valde du Örebro kommun som arbetsgivare?

– Det är den största arbetsplatsen när man ska jobba inom skolan. Jag gillar också tanken på en likvärdig skola som Örebro kommun står för. Det finns också en trygghet i att jobba inom Örebro kommun.

– Även möjligheten att läsa och lyfta sig som lärare är central. Får man en sådan möjlighet öppnas nya dörrar att gå vidare i livet. Ser man till min tjänst på SFI så har jag stannat för att jag fått chansen att prova många olika saker. Det finns möjlighet att byta arbetsuppgifter, att göra karriär och att påverka. Tycker man om att vara med och påverka sin egen arbetssituation och hela den pedagogiska verksamheten får man chansen att göra det. Nu har jag, till exempel, fått tjänsten som förstelärare och som sådan har jag olika intressanta uppdrag. Just nu är jag med och tittar på hur mottagandet av nya elever ska se ut. Jag jobbar även med ett läsprojekt som berör läshastighet.

Vad vill du säga till framtida kollegor?

– Du kommer till en stor arbetsplats med många kollegor. Du blir en del av helheten och du får ett bra välkomnande. Dina arbetsuppgifter ser olika ut beroende på var i det stora pusslet du hamnar. Du får även vara med och jobba mot kommunens gemensamma mål: ”alla ska lyckas” som är en fantastisk vision.

Ida Björklund, lärare på Adolfsbergsskolan
Svartvitt porträtt på Ida Björklund.

Ida Björklund.

Namn: Ida Björklund
Titel: Lärare
Skola: Adolfbergsskolan
Årskurs: 4-9
Ämnen: Bild och matematik i de kommungemensamma undervisningsgrupperna för elever med autism.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att jag får möjligheten att lyfta andra och bidra till att de utvecklas. Jag tycker också om att det är kreativt och varierande.

Vilka möjligheter till utveckling möter du i ditt arbete?

– Oändliga, yrket kräver att jag hela tiden utvecklas för att kunna bemöta alla olika elever och erbjuda dem en lärmiljö som känns meningsfull och möjlig att utveckla nya kunskaper i. En bra möjlighet till fortbildning har varit matematiklyftet och läslyftet, som är en statlig satsning där man lär sig med och av sina kollegor.

På skolan finns också utvecklingsmöjligheter för mig som lärare när jag möter kollegor i ämneskonferenser. Ett annat sätt att utvecklas på är att vara en del i någon av de grupper vi har på skolan för att utveckla olika fokusområden. Till exempel trygghetsteamet, biblioteksgruppen, IKT-gruppen eller ledningsgruppen. Jag har också haft möjlighet att i samarbete med universitetet delta i en forskarcirkel för att utveckla undervisningen.

Men den största utvecklingsmöjligheten finns i det dagliga mötet med eleverna. Genom att reflektera över min egen undervisning och andra arbetsuppgifter kan jag lära mig av både mina egna misstag och det jag lyckats bra med.

Varför valde du Örebro kommun som arbetsgivare?

– Det är viktigt för mig att ha friheten att kunna plocka det bästa ur olika pedagogiska inriktningar, därför vill jag inte jobba på en skola med en särskild profilering.

Jag tycker också att det är viktigt att de skattepengar som är avsatta till skolan används till det och därför ville jag inte jobba på en skola som inte återinvesterar eventuell vinst i verksamheten. I kommunen har jag också fått möjlighet att hjälpa de elever som behöver en särskilt anpassad lärmiljö, för att de ska kunna ta till sig nya kunskaper och få möjlighet att utvecklas tillsammans med andra.

Vad skulle du vilja säga till dina framtida kollegor?

– Ni har valt ett fantastiskt roligt och viktigt yrke; ett yrke där man får möjlighet att växa som människa och göra skillnad.

Hur länge har du jobbat som lärare?

– 15 år.

Vilken utbildning har du?

– Jag är grundskollärare för årskurs 1-7 i botten. Sedan har jag vidareutbildat mig i bild och matematik för att få behörighet att undervisa upp till årskurs 9 i matte, och upp till gymnasiet i bild. Nu vidareutbildar jag mig igen till speciallärare.

Sofia Bürger, förstelärare på Adolfsbergsskolan
Svartvitt porträtt på Sofia Bürger.

Sofia Bürger.

Namn: Sofia Bürger
Titel: Förstelärare
Skola: Adolfsbergsskolan
Årskurs: F-6

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Först och främst är det mötet med barnen. Jag kan ibland tänka; vilken annan yrkeskår möts av så många glada och positiva barn varje morgon? Jag upplever att mitt arbete är viktigt och tänker att jag är en av byggstenarna för att eleverna jag möter ska ha möjlighet att lära sig, utvecklas och i förlängning kunna göra de val de önskar i livet.

Den pedagogiska friheten som läraryrket till stor del innebär gör att jag får använda min kreativitet både i enskild planering och undervisning, men också tillsammans med kollegor. Det gör att jag hela tiden utvecklas som pedagog, trots att jag arbetat många år i yrket. Och det gör att det är spännande att ta sig an arbetsområden på andra sätt än jag gjort tidigare, kanske med en ny arbetsmetod. Jag känner väl till våra mål men vägen dit får jag vara med och utforma.

Vilka möjligheter till utveckling möter du i ditt arbete?

– Det finns stora möjligheter till utveckling, men det handlar mycket om det egna drivet, orken och viljan att utvecklas. Jag tror att de flesta skolledare välkomnar lärare som har idéer och viljan att driva utvecklingsarbeten i linje med läroplan och kommunala direktiv. Till exempel kan man ingå i olika utvecklingsgrupper. Då öppnas nya vägar inom skolvärlden, både på nationell nivå och internationell nivå, till exempel genom samarbeten inom Erasmus Plus och Nordiska skolprojekt.

Vi har också ett kollegialt lärande som sker mellan pedagoger på skolan, och i år arbetar vi med det nationella läslyftet. Tidigare år har vi arbetat med mattelyftet och även andra områden som vi på Adolfsbergskolan har önskat att utveckla. Jag gillar att vi har höjt vår status och vågar prata om att vi förhåller oss till aktuell forskning, beprövad erfarenhet och yrkeskunskap för att skapa de bästa förhållandena för elevers lärande.

Varför valde du Örebro kommun som arbetsgivare?

– Jag flyttade till Örebro för att en del av familjen redan fanns här. Men anledningen till att jag valde att jobba i Örebro kommun är att det känns tryggt med en stor arbetsgivare, och att vi har kommungemensamma resurser som skolan tar del av. Det gynnar både våra elever och utvecklingen hos oss pedagoger.

Vad skulle du vilja säga till dina framtida kollegor?

– Att vara lärare innebär att vara en del av framtiden. Du gör avtryck genom kunskap och engagemang, som förhoppningsvis förändrar världen till det bättre när våra unga människor tar över. Vi behöver fler kollegor med viljan att påverka, förändra och utveckla. Att vara lärare är berikande!

Hur länge har du jobbat som lärare?

– Jag har arbetat sedan 1994 och började min yrkesbana i Avesta kommun. Därefter har jag arbetat på Lillåns skola F-6 i 17 år, och för två år sedan flyttade jag över till Adolfsbergskolan.

Vilken utbildning har du?

– Jag är utbildad lärare för årskurs 1-7, med inriktning på matematik, naturvetenskap (no) och musik. Jag utbildade mig på Uppsala universitet på grundskollärarprogrammet. Jag har även byggt på min utbildning med några kurser i digital kompetens med inriktning på ljud, bild och berättande.

Magnus Windefelt, förstelärare på Lillåns skola
Svartvitt porträtt på Magnus Windefelt.

Magnus Windefelt.

Namn: Magnus Windefelt
Titel: Förstelärare
Skola: Lillåns skola
Årskurs: 7–9
Ämnen: Biologi, kemi, fysik och matte

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag skulle säga att det är att man är i ständig utveckling. Om man är en nyfiken person och nyfiken på andra människor så tvingas man hela tiden att utvecklas. Jag gillar samarbetet mellan människor, både med eleverna och kollegorna. Jag har helt fantastiska elever, så det är kul att få ägna sig åt, inte bara uppfostran, utan att få att vara lärare.

Vilka möjligheter till utveckling möter du i ditt arbete?

– Många skulle lyfta fram det här med kompetensutveckling, men jag tycker att utvecklingen sker dag för dag. Jag utvecklas med mina elever och kan omsätta det jag lär mig i praktiken. Om man är lite prestigelös i sitt samarbete med sina ungdomar och lyssnar på dem så lär man sig extremt mycket av dem, och det tycker jag är kul.

Varför valde du Örebro kommun som arbetsgivare?

– Jag är härifrån Örebro från början. Men vi var iväg en sväng till Finspång, och när min äldsta son skulle födas så kände vi att om vi skulle flytta tillbaka någon gång så var det nu. Då sökte jag några jobb här i Örebro och kände att Lillån passade mig bra. Och det var ett bra beslut för jag har ju blivit kvar här.

Vad skulle du vilja säga till dina framtida kollegor?

– Många har förutfattade meningar om att högstadiet är en jobbig ålder, men jag gillar högstadiet. Men jag tror man måste vara ganska säker på vem man är innan man tar sig an ungdomar i den här åldern, för de är ganska krävande. Man måste vara kompetent, för om man inte kan sin sak blir man snabbt avslöjad. Jag har många elever som är extremt duktiga. Att vara lyhörd men ändå rak och tydlig är viktigt. När jag var på en föreläsning och lyssnade på Mats Trondman, som föreläste i pedagogik, så sa han att om man ska sätta en etikett på hur en bra lärare ska vara så är det ”schysst men lite knäpp”.

Hur länge har du jobbat som lärare?

– 17 år, jag är inne på 18:e året nu. Jag jobbade två år som lärare i Finspång och nu har jag varit 15 år här på Lillån.

Vilken utbildning har du?

– Grundskollärarutbildning med inriktning matte, biologi och kemi, för årskurs 4-9. Och jag har behörighet för gymnasieskolan också i biologi och kemi. Jag läste på Örebro universitet.

Karl-Henrik Wickbom, kvalitetsutvecklare på Tullängsgymnasiet
Svartvitt porträtt på Karl-Henrik Wickbom.

Karl-Henrik Wickbom.

Namn: Karl-Henrik Wickbom
Titel: Kvalitétsutvecklare
Skola: Tullängsgymnasiet
Program: El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

Vad gör en kvalitetsutvecklare?

– Jag jobbar med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på Tullängsgymnasiet. När man pratar om att något är systematiskt så menar man att det något återkommande, och det kan man förbättra. I min roll är jag lite av spindeln i nätet mellan rektor, lärarna och eleverna, även om jag inte är med rent fysiskt i klassrummen. I mitt uppdrag så fångar jag upp den senaste forskningen, men jag vill även bryta ner och ifrågasätta den också.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är nog att få jobba med människor och att utveckla människor. Jag arbetar på några av Tullängsgymnasiets praktiska program men jag är teoretiker. Jag kan inget om rör och el, men jag är väldigt intresserad av lärande och att jobba med människor. Jag känner mig stolt över att jobba nära så duktiga personer. Vi är väldigt duktiga på de programmen som jag är på och har fått många olika branschutmärkelser. Den senaste, som är en fin fjäder i hatten, är ”Motorbranschcollage”. Det är ett kvalitetspris som Tullängen fått från branschen. Vi är en av tre skolor i Sverige som har fått den utmärkelsen, och förhoppningsvis kommer fler skolor att följa efter. Men det ställs höga krav på praktikplatser, verktyg och lärare.

Vilka möjligheter till utveckling möter du i ditt arbete?

– Jag har alltid varit intresserad av utveckling och när jag började jobba på Komvux, 2009-2010 någon gång, blev jag intraprenadrådsrepresentant när arbetslagen skulle utse en person som representerade laget. Vi var runt 20-25 personer i arbetslaget och fick jag chansen. Inte långt därefter blev jag även fackligt skyddsombud, så jag tror de hade ett förtroende för mig. Sedan blev jag förstelärare när den reformen kom. Och jag var tillförordnad rektor för de gymnasiala kurserna på Komvux, innan jag började här på Tullängen. Jag började när jag var 26 år och är 35 år nu, men det var aldrig min ambition att bli en av kommunens yngsta rektorer eller förstelärare. Men man måste våga ta chansen när den kommer.

Varför valde du Örebro kommun som arbetsgivare?

– Jag gjorde en av mina VFU-perioder (verksamhetsförlagd utbildning) på Komvux när jag gick på universitetet och trivdes och tänkte att här skulle jag vilja jobba. Jag hade en bild av att här var det människor som vill någonstans, som har ett mål. Och här ville jag vara med och utveckla eleverna. Dessutom är det en trygghet att jobba med Örebro kommun som arbetsgivare.

Vad skulle du vilja säga till dina framtida kollegor?

– Grattis, du har förmodligen valt världens bästa jobb! Att få jobba med människor är både utmanande, lärorikt och fantastiskt roligt, och de stunder när man ser att någon tagit till sig och lärt sig något ger en enorm tillfredställelse.

Jag skulle också vilja skicka med – var aktiv, du har möjlighet att påverka din yrkesvardag! Är man lite ”om sig och kring sig” och vet vad man vill med sitt yrkesliv och pratar med sin rektor så blir man ofta uppmuntrad. Det kan handla om att få gå på någon konferens eller läsa en kurs. Ibland kan skolan även bekosta lärarutbildningen för yrkeslärare, som ofta saknar de pedagogiska kurserna som krävs för att få lärarlegitimation.

Hur länge har du jobbat som lärare?

– Som utbildad legitimerad lärare sedan jag var 26 år. Men innan det hade jag praktik och extrajobb som lärare.

Vilken utbildning har du?

– Jag är utbildad gymnasielärare och gick lärarprogrammet på Örebro universitet, med inriktning samhällskunskap och historia. Sedan har jag läst till behörighet i företagsekonomi. Jag tycker det är roligt att plugga och försöker läsa någon kurs varje termin.

Vårt erbjudande till dig

Som anställd hos oss får du en trygg anställning med möjlighet att utvecklas i en växande verksamhet. Med många kompetenta kollegor finns stora möjligheter att utbyta erfarenheter. Vi tror på kollegialt lärande och varje år i augusti träffas vi på lärardagarna för att inspireras inför det nya läsåret genom kompetensutveckling inom aktuella områden, och möjlighet till pedagogiska samtal med kollegor.

Här kan du läsa mer om vårt erbjudande som arbetsgivare.

Introduktion som nyanställd

Som ny medarbetare hos oss får du en välplanerad och strukturerad introduktion. Vi behöver kunniga, engagerade och motiverade lärare. Att se till att du som är nyanställd introduceras på ett bra sätt är en viktig förutsättning för det. Målet med introduktionen är också att du som är ny ska komma in i arbetsgruppen så att ni kan göra ett bra jobb tillsammans. Under introduktionen kommer du och din chef att ha regelbundna avstämningsträffar så att ni har möjlighet att stämma av och lyfta eventuella frågor och problem. Efter cirka sex månader följs introduktionen upp och utvärderas i form av ett uppföljningssamtal. Då kan man bland annat diskutera hur det går med arbetet, trivseln och behov av fortsatt stöd och kompetensutveckling.

Vi vill att du känner dig trygg och mår bra

Vi vill att du känner dig trygg och mår bra

Vi är en stor och trygg arbetsgivare som växer. Vi är över 1 900 lärare och Örebro kommun är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar med omställning för att undvika uppsägning på grund av arbetsbrist. Det innebär att vi arbetar aktivt med att hitta en ny placering inom kommunen vid en omorganisation. Du omfattas även av försäkringar och tjänstepension.

Det är också viktigt för oss att du mår bra. Vi erbjuder dig därför ett unikt hälsopaket. Genom det får du varje år ett friskvårdsbidrag som du kan använda till hälsofrämjande aktiviteter, som du själv väljer och tycker är roliga. Det finns tillgång till företagshälsovård, som är en expertresurs när det gäller arbetsmiljö och rehabilitering. Och om du behöver stöd av psykolog, ekonom eller jurist finns S:t Lukas samtalsjour. Du kan ringa anonymt och få rådgivning när det gäller problem, konflikter eller kriser i både arbetslivet och privatlivet. Sedan juni 2017 erbjuder vi även förmånscykel till våra tillsvidareanställda medarbetar.

Möjligheter till utveckling

Vi vill att du ska utvecklas i din roll som lärare och att du ska trivas och vilja stanna kvar hos oss. Förutom en god introduktion och individuell lönesättning erbjuder vi även många olika vägar till utveckling. Vi har över 50 skolor i Örebro kommun med skiftande pedagogiska profiler, så möjligheten till intern rörlighet är stor. I takt med att vår verksamhet växer finns även möjligheten att vara med och starta upp nya skolor.

Vi kan också erbjuda utökade uppdrag som utvecklingsledare och förstelärare på våra skolor, eller uppdrag som VFU-handledare till studenter i ett nära samarbete med Örebro universitet. Och för dig som är nyfiken på ledarskap har vi ett internt ledarskapsprogram som heter ”Nyfiken på”. Där får du, tillsammans med andra lärare, veta mer om vad ett rektorsuppdrag hos oss innebär. Ett tydligt och bra ledarskap har stor betydelse för en välmående arbetsplats.

Vill du vara med?

Eftersom vår verksamhet växer behöver vi ständigt nya medarbetare.

Just nu söker vi

Vikariat inom förskola och skola

Är du intresserad av ett vikariat inom skolan? Anmäl dig till bemanningen Barn och Utbildning.

Byt yrke och bli lärare

Funderar du på att bli lärare? Är du en modig ledare som är övertygad om att alla barn kan? Läs mer om möjligheterna att byta yrke på Teach for Sweden.

Vill du flytta till Örebro och behöver hjälp med bostad?

Örebro kommun har ett näringslivsförturavtal med en av Örebros bostadsförmedlingar. Det innebär att vi kan ordna en bostad inom sex månader om följande kriterier uppfylls:

  • Du som bostadssökande bor längre bort än pendlingsavstånd, minst 100 km eller två timmar enkel väg från Örebro,
  • du har fått en nyanställning på 100 procent och att det är en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare i Örebro kommun,
  • behovet av bostad ska vara varaktigt och avse ett permanentboende.

Kontakta oss
Jag är utbildad/utbildar mig till *
Jag arbetar som *

Senast uppdaterad: 20 augusti 2018

Publicerad: 27 november 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se