Meny

Vikariat inom vård och omsorg

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du som vårdbiträde/undersköterska ges möjlighet att göra skillnad i vardagen för någon annan!

Var kan jag jobba?

Du kan jobba inom hemvården eller på ett vård- och omsorgsboende, både på landsbygden och centralt.

Vård- och omsorgsboende

På ett vård- och omsorgsboende jobbar du på en eller flera olika avdelningar. Du samarbetar med kollegor och delar rutiner och arbetsuppgifter.

Boendena varierar i storlek men har ungefär 10 hyresgäster per avdelning. Vissa avdelningar inriktar sig på demenssjukdom. Några boenden har även trygghets-/korttidsplatser, där personer med ett ökat omvårdnadsbehov bor under en viss tid.

Se en film om hur det är att arbeta på ett vård- och omsorgsboende

Hemvård

I hemvården besöker du personer i deras hem och är ett stöd i vardagen. För varje arbetspass har du ett besöksschema för vilka du ska hem till den dagen. Du tillhör en arbetsgrupp men jobbar oftast självständigt.

Du går, cyklar eller kör bil i området du tillhör vilket innebär att du kommer att röra dig mycket utomhus.

Se en film om hur det är att arbeta inom hemvården

Dina arbetsuppgifter

Personens individuella behov styr vilken hjälp du ska ge. Du ingår i ett team där du arbetar tillsammans med övriga vårdbiträden/undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Det kan handla om hygien, inköp, tvätt och städ men kan också vara socialt stöd såsom matlagning, promenad eller vårdbesök. I arbetet använder du flera olika digitala system för bland annat schema och dokumentation.

Du kan själv påverka när och hur mycket du arbetar

Som timvikarie lägger du dig tillgänglig och bokas i personalsystemet Medvind. På så sätt kan du själv påverka din arbetstid. Den tid du är tillgänglig förväntas du kunna arbeta, även med kort varsel. Arbetstider är dag, kväll, helg alternativt natt. Förutom att du kan bokas på timmar finns ibland också möjlighet att arbeta på fast schema upp till tre månader beroende på verksamhetens behov.

Sök jobb hos oss!

OBS! Om listan ovan är tom eller det saknas text under rubriken Sök jobb hos oss! innebär det att inga vikariat finns utannonserade.

Bemanningsenheten – en länk mellan vikarier och verksamheten

Bemanningsenheten är en central enhet som sköter rekrytering och bokning av timvikarier för hela Vård och omsorg. Som timavlönad har du din anställning hos Bemanningsenheten, men har en placering på något av våra boenden alternativt inom hemvården. Vi är väldigt måna om att stötta våra medarbetare så att de kan utvecklas och göra ett bra jobb.

Din introduktion

Inskolningen är oftast tre arbetspass i den verksamhet där du ska arbeta. Du har under den tiden en handledare som närmsta stöd. Innan dess bjuds du in till en informationsträff på Bemanningsenheten. Där får du bland annat information om din anställning, system och hur bokning går till så att du är redo för att komma igång med inskolningen!

Lön baseras på utbildning och erfarenhet

Lön sätts utifrån din utbildning och din erfarenhet. Om du inte har någon tidigare utbildning eller erfarenhet finns en ingångslön som följer gällande kollektivavtal. Under kväll, helg och natt har du ob-tillägg. Som timavlönad tjänar du in semestersättning istället för att få betalda semesterdagar.

Rökfri arbetstid

I Örebro kommun har vi rökfri arbetstid och våra arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria. Det är för att de som vi möter i vår vardag ska få en god och säker service och för att vi som medarbetare ska ha en god och säker arbetsmiljö.

Senast uppdaterad: 5 december 2019

Publicerad: 10 oktober 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se