Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Inflytande

Vi vill att eleverna skall ta stort ansvar för lärandet och försöker därför ge eleverna möjlighet att i viss mån planera sin skoldag. Eleverna får planera sitt arbete i korta perioder utifrån givna ramar, där det finns stort utrymme för individuella val och egna initiativ.

Individuell utvecklingsplan


Från årsskiftet 2005/2006 gäller lagen om Individuell utvecklingsplan länk till annan webbplats(IUP). Den säger bland annat att elever i skolår 1-9 ska ha en egen skriftlig plan för hur de ska arbeta för att nå målen som finns i skolans kursplaner.

Den ska skrivas av lärare, elev och vårdnadshavare som på utvecklingssamtalet tillsammans kommer fram till vad som ska stå i elevens utvecklingsplan — den blir en slags grov sammanfattning av vad man pratar om på utvecklingssamtalet.

Ser framåt


Den individuella utvecklingsplanen ska se framåt. Det betyder att den inte ska beskriva hur eleven är just nu, eller hur han/hon har varit. Den ska inte heller innehålla omdömen från lärarna. Istället ska den ta upp sådant eleven behöver utveckla och arbeta med för att nå de mål som finns.

På nästa utvecklingssamtal ska man sedan göra en uppföljning av det man skrev i den förra IUP:n. Det innebär att det som skrivs ned ska var konkret och tydligt, och anknyta till målen i läroplan och kursplaner.

Dela:

29 november 2016 • 11.47

Elever
I klassrådet har elever möjlighet att ta upp saker som rör deras vardag i skolan.

Elevrådet är det forum där frågor som rör hela skolan kan behandlas.

Föräldrar

Vi vill att alla föräldrar ska känna sig välkomna att komma och vara med sitt barn i skolan.

För att informera om vad som händer på skolan anordnar vi regelbundet föräldramöten.

Skolrådetär det forum där föräldrar kan engagera sig för att påverka skolan.

Sörbyängsskolan  | Mejramvägen 111 | 702 18 Örebro
E-post: sorbyangsskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 38 54 | Fax: 019 - 21 37 72
Örebro kommuns webbplats
Sörbyängsskolan