Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Inflytande

Utöver det mer formella inflytandet har skolan ett uppdrag att utveckla elevernas inflytande över sin egen kunskapsutveckling och över sitt eget vardagsarbete. Syftet är att göra eleverna delaktiga i planering och genomförande av ett ämnesområde, kurs eller liknande.

Det mer formella inflytandet sker genom:

  • Elevråd
  • Klassråd
  • Föräldramöten och skolråd

    Genom den individuella utvecklingsplanen är elever och föräldrar delaktiga i planering och målsättning för den egna utvecklingen.

Elevernas forum

Alla klasser har klassråd där man kan ta upp frågor som rör klassen, om någonting kommer upp som rör hela skolan kan klassens elevrådsrepresentant ta med sig frågan till elevrådet. I Elevrådet finns reprensentanter från alla klasser. Elevrådets uppgift är att ta vara på och förmedla elevernas förslag och idéer på hur skolan kan förbättras. Vid elevrådets möten förs det protokoll.

Föräldrarnas forum

Du som förälder är en viktig resurs i skolans arbete. Vi är måna om att alla föräldrar känner sig välkomna att besöka sitt barn i skolan och upplever delaktighet i sitt barns skolgång.

Kontakten med föräldrarna sker förutom genom spontana möten, genom olika brev, skolrådet, hemsidan och även klassbloggar.

Föräldramöten

Föräldramöten anordnas varje läsår. Det är tillfällen då vi informerar om vad som händer på skolan, dessutom är det ett tillfälle för föräldrarna att lära känna oss som arbetar på skolan och ställa frågor.

Skolråd

Skolrådet träffas en gång/termin. Föräldrarepresentanter för varje årskurs utses på höstens föräldramöten.Dela:

28 september 2015 • 13.22

Ervalla skola | Frövivägen 4 | 718 95 Ervalla
Tel: 019-21 35 21

Örebro kommuns webbplats
Ervalla skola