Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Inflytande

"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen."
Lgr 11

Vilka olika forum för delaktighet som finns på skolan för elever och föräldrar kan du läsa mer om under länkarna till vänster.

Dela:

10 februari 2011 • 11.02

"Föräldrarnas engagemang och delaktighet är mycket viktig, såväl för barnens utveckling som för förskolans och skolans verksamhet."

Örebro Kommuns Skolplan 2008

Eklundaskolan, Termikgatan 101, 702 39 Örebro
E-post: eklundaskolan@orebro.se | Tel: 019-21 37 76

Örebro kommuns webbplats
Eklundaskolan