Meny

Barn- och fritidsprogrammet

För dig som vill arbeta med människor.

3

Inriktningar :

Fritid och hälsa

Pedagogiskt arbete

Socialt arbete

På Barn- och fritidsprogrammet får du lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Utbildningen är en yrkesutbildning som fungerar bra att kombinera med ditt idrottsutövande och intresse.

Teori varvas med praktik

Under dina tre år på Barn- och fritidsprogrammet varvas teori och praktik. Under din utbildning har du minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) som är fördelade över tre år. Du har även möjlighet att studera kurser som ger grundläggande behörighet för universitet och högskola. Alla idrottselever går i samma klass, oavsett inriktning.

Tränar din förmåga att möta olika människor

På programmet får du kunskaper om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor, utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov och tränar din förmåga i kundbemötande. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa och arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Efter gymnasiet - jobb eller fortsatta studier

Välj mellan inriktningarna Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete eller Social arbete. Oavsett vilken inriktning du läser har du flera möjligheter efter gymnasiet. Vi erbjuder dig att få grundläggande högskolebehörighet inom ramen för yrkesexamen. Vill du jobba direkt efter gymnasiet kan du till exempel söka arbete som aktivitetsledare, föreningsledare, bad- och sporthallspersonal, anläggningsarbete, barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller boendestödjare.

Kombinera med profilerna NIU, LIU eller Träning och hälsa

Att få kunskaper om bland annat hur kroppen fungerar vid träning och vila, kostens påverkan på individen samt hur du som elev ska bli tryggare att leda dig själv och andra individer i hälsofrämjande aktiviteter är något som vi ser som mycket centralt i ditt kommande yrkesliv. En viktig del i detta är att du under dina tre år kommer bedriva idrottsaktiviteter och träning flera gånger varje vecka. Du kan kombinera programmet med profilerna NIU, LIU eller träning och hälsa. Väljer du ingen profil läser du träningslära 1 och 2 samt idrott och hälsa 2 i din programfördjupning.

Undervisningen sker på Virginska gymnasiet. 

INRIKTNING OCH PROFILER

Fritid och hälsa – inriktning

På inriktningen Fritid och hälsa får du kunskaper om människors hälsa, fritid och friskvårdsverksamhet. Efter utbildningen har du kompetens för arbete inom fritid och friskvårdsanläggningar.

Pedagogiskt arbete – inriktning

Pedagogiskt arbete på Barn- och fritidsprogrammet ger dig kunskaper inom utvecklingen av barn och ungdomar, deras rättigheter samt olika pedagogiska arbeten. Denna inriktning ger kompetens för att arbeta som barnskötare och elevassistent.

Socialt arbete – inriktning

På inriktningen socialt arbete på Barn- och fritidsprogrammet lär du dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet.

NIU, Nationellt godkänd idrottsutbildning – profil

På NIU läser du 400 p specialidrott, fördelat på tre pass per vecka.

Här kan du läsa mer om NIU.

LIU, Lokal idrottsutbildning – profil

Du läser kurserna Idrott och Hälsa – specialisering 200 p.

Här kan du läsa mer om LIU.

Träning och hälsa – profil

Du läser Träningslära 1 och 2, 200 p.

Här kan du läsa mer om profilen "Träning och hälsa".

ÄMNEN OCH POÄNG

1. Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Engelska 5

100 p

Historia 1 a 1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1 a

100 p

Naturkunskap 1 a 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1 a 1

50 p

Svenska 1 eller Svenska som 2:a språk 1

100 p

Total

600 p

2. Programgemensamma ämnen 700 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Hälsopedagogik

100 p

Kommunikation

100 p

Lärande och utveckling

100 p

Människors miljöer

100 p

Naturkunskap 1 a 2

50 p

Pedagogiskt ledarskap

100 p

Samhällskunskap 1 a 2

50 p

Svenska 2

100 p

Total

700 p

3. Inriktningar 300 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Fritid och hälsa


Fritid- och friskvårdsverksamhet

200 p

Fritids- och idrottskunskap

100 p

Pedagogiskt arbete


Pedagogiskt arbete

200 p

Barns lärande och växande

100 p

Socialt arbete


Socialt arbete

200 p

Sociologi

100 p

Total

300 p

 

4. Fördjupningar 600 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

NIU


Specialidrott

200 p

Programfördjupning

400 p

LIU/ Träning och hälsa


Programfördjupning

600 p

Utan profil


Programfördjupning

600 p

Total

600 p

 

5. Individuellt val 200 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

NIU: Specialidrott

200 p

LIU: Idrott och hälsa 1, 2 - specialisering

200 p

Träning och hälsa: Träningslära 1, 2

200 p

Utan profil: Valbara kurser

200 p

Total

200 p

 

6. Gymnasiearbete 100 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

efter studenten

  • Arbete inom fritid och friskvårdsanläggningar
  • Högskolestudier (kräver grundläggande och/eller särskild behörighet)

under utbildningen

  • Arbetsplatsförlagd utbildning 21 veckor (APL)
  • NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning)
  • LIU (Lokal idrottsutbildning)
  • Träning och Hälsa

efter högskolestudier

  • Lärare
  • Polis
  • Fritidsledare
  • Fritidspedagog

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Eva-Lena Sjögren

Studie- och yrkesvägledare

019-21 66 58

evalena.sjogren@orebro.se

Simona Roslund

Programledare

019-21 60 59

simona.roslund@orebro.se

Sandra Mattsson

Verksamhetsledare idrott

076-55 11 360

sandra.mattsson@orebro.se

 

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagningen i Örebro län sköter antagningen till årskurs 1 för alla kommunala och fristående gymnasieskolor i länet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Senast uppdaterad: 9 maj 2019

Publicerad: 15 juni 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Idrottsgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se