Meny

Om Idéslussen

Örebro kommun erbjuder mängder av tjänster till kommunens invånare. I takt med att omvärlden förändras behöver kommunens tjänster utvecklas för att motsvara invånarnas önskemål och krav.

Varför en Idésluss?

Många bra idéer för utveckling kommer från medarbetarna, och dessa idéer vill kommunen ta tillvara. Nyttan för invånaren står i fokus. Idéslussen ska vara ett verktyg för att fånga upp idéerna, och ge stöd för utveckling.

Hur funkar det?

Man säger att för innovativ utveckling behövs både mod och nytänkande! Detta är inte alltid så lätt, men ibland kan det underlätta om man får ett engagerat stöd. Du som medarbetare ska kunna vända dig till Idéslussen för att få din idé prövad och för att få hjälp att komma vidare. I olika steg bedöms din idé, och om den ska utvecklas tar vi tillsammans fram en plan för hur det ska gå till.

Nytta?

En idé ska ha fokus på nyttan för invånaren. Men, nyttan med Idéslussen, då?

Idéslussen ska vara ett verktyg för att ta tillvara idéer och underlätta utveckling. Som medarbetare får du stöd för nytänkande. Chefer och ledare får avlastning och stöd i rollen som ansvarig utvecklare. Vägen från idé till genomförd utveckling förväntas bli snabbare, och möjligheter till samverkan blir fler, både internt och externt. Win – win!

Alternativ…?

Idéslussen erbjuder stöd för utveckling om man vill ha detta stöd – det är ett erbjudande, inte något tvingande. Har man andra sätt att utveckla, eller andra tillgängliga stödfunktioner, så är det bara bra! Idéslussen kommer även att samverka med andra funktioner, alternativt hänvisa till dessa, när det är aktuellt.

Från idé till verklighet – Så går det till

Alla idéer som kommer in till Idéslussen går igenom samma process. Från att den lämnas in till oss till det att den eventuellt förverkligas så prövas, bedöms, utreds och utvecklas den enligt vår process nedan.

 • 1.Prövning
 • 2. Återkoppling
 • 3. Bedömning
 • 4. Utveckling
 • 5. Lansering
 • 6. Utvärdering

Prövning

När du har lämnat in din idé går den igenom en första prövning. Det vi gör då är att kolla

 • att idén ligger inom kommunens uppdrag, dvs att det handlar om något som kommunen faktiskt ska ägna sig åt,
 • att idén ligger i linje med kommunens värdegrund,
 • att idén inte stöter sig med olika faktorer som t.ex. jämlikhet, miljöaspekter eller annat,
 • om extern finansiering kan vara aktuell i utvecklingsskedet.

Återkoppling

Efter den första prövningen får du som idégivare återkoppling. Vi kontaktar dig och berättar om idén kan slussas vidare eller inte. Om inte så motiverar vi varför, och ger om möjligt tips på vad du skulle kunna göra med din idé för att vid ett nytt försök få ett ok.

Bedömning

Om din idé går vidare från den första prövningen så slussas den vidare till bedömargruppen. I denna grupp finns representanter från samtliga programområden inom kommunen. När gruppen får din idé så är den avidentifierad, det vill säga bedömargruppen vet inte vem som lämnat in den. Bedömargruppen tittar på många aspekter, bland annat:

 • om idén redan görs någon annanstans i kommunen,
 • om idén är kopplad till en specifik verksamhet eller om även andra kan ha nytta av den,
 • vilka effekter idén kan ge i förhållande till de resurser som krävs,
 • om det kan vara aktuellt att samverka med andra (internt eller externt) i utvecklingsarbetet.

Utveckling

Efter bedömningen kontaktas du som idégivare igen. Om din idé fått klartecken för fortsatt utredning och eventuell utveckling bjuds du in att delta i arbetet. Tillsammans med till exempel kvalitetsledare görs en handlingsplan för arbetet. Idéns karaktär avgör vilka som sedan informeras/involveras, och var ansvar ligger för fortsatta prioriteringar, resurser med mera.

Lansering

När din idé är utvecklad påbörjas arbetet med lansering och förankring. Hur detta ska ske påverkas också av idéns karaktär. Alla idéer som utvecklas via idéslussen presenteras på Idéslussens webb, och du som idégivare får gärna vara synlig också!

Utvärdering

När din idé är utvecklad och lanserad ska den också utvärderas. Detta görs av Idéslussens projektgrupp, tillsammans med representanter från den/de verksamheter som påverkas av idén och effekten av denna. Du som lämnat idén får också ge synpunkter på Idéslussens funktion och på hur du upplevt stödet.

Senast uppdaterad: 7 maj 2019

Publicerad: 12 april 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se